Kursus: Elever i vanskeligheder og god skoleledelse

- Gør din skole bedre til at arbejde med inklusion

 

Opdateret maj 2019:

NÆSTE KURSUS AFHOLDES 11. OG 12. SEPTEMBER - TILMELDING TIL KURSET ÅBNER I SLUTNINGEN AF MAJ.

Kursus om elever i vanskeligheder og god skoleledelse 

Et stærkt stigende antal elever med specialpædagogiske behov er en realitet på mange skoler. Samtidig skal skoleledelsen tage hensyn til besparelser og effektiviseringer, hvilket betyder, at man som skoleledelse bevæger sig i et krydspres og modsatrettede interesser.

Udvidelsen af de pædagogiske opgaver og typer af elevproblemstillinger, som skolen skal løfte - samt spredningen af de faglige undervisningskompetencer inden for det specialiserede område - har bidraget til kompleksiteten.

Krav fra forældre, psykiatri, foreninger m.fl. er ofte et vilkår, ligesom der er krav fra forældre og elever i almenområdet om ro og plads til fordybelse i undervisningen og mere homogene elevgrupper. Det kan give en leder følelsen af utilstrækkelighed i opgaveløsningen, og opleves som en meget konfliktfyldt hverdag.

Kort kursusbeskrivelse:

I løbet af kurset vil du få identificeret og belyst de områder, som skoleledelsen og skolen skal arbejde med for at sætte rammerne for den pædagogiske hverdag og for arbejdet med elever i vanskeligheder. Kurset afdækker kompleksiteten i opgaven samt de faktorer, der gør sig gældende for at lykkes med at inkludere elever i vanskeligheder.

Emnerne er myndighedsrollen og den professionelle sagsopbygning, den pædagogiske platform og organisationsstruktur der understøtter området, selvledelse samt samarbejde med kommunen. I løbet af kurset vil der også være fokus på de elever, der ikke kan inkluderes i almenområdet, og som skal visiteres til specialundervisning.

Programbeskrivelse opdateres senere.

Målgruppe: Kurset henvender sig til medlemmer af Skolelederforeningen, som ønsker nærmere indsigt i inklusionsområdet og elever i vanskeligheder, herunder handlemuligheder. Kurset er for øverste skoleledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere med et organisatorisk og pædagogisk sigte.  

Sted: Nyborg

Pris: 3.195,- kr.

Tilmelding: Tilmelding åbner her på siden i slutningen af maj.