Kursus: Elever i vanskeligheder og god skoleledelse

- Gør din skole bedre til at arbejde med inklusion

 

Opdateret 22. januar 2019:

Kurset er fuldt booket - Vi arbejder på at gentage kurset på et senere tidspunkt i 2019, hvilket vil blive annonceret her på hjemmesiden samt via vores andre medier.

 

Velkommen til kursus om elever i vanskeligheder og god skoleledelse den 29.-30. april 2019.

Et stærkt stigende antal elever med specialpædagogiske behov er en realitet på mange skoler. Samtidig skal skoleledelsen tage hensyn til besparelser og effektiviseringer, hvilket betyder, at man som skoleledelse bevæger sig i et krydspres og modsatrettede interesser.

Udvidelsen af de pædagogiske opgaver og typer af elevproblemstillinger, som skolen skal løfte - samt spredningen af de faglige undervisningskompetencer inden for det specialiserede område - har bidraget til kompleksiteten.

Krav fra forældre, psykiatri, foreninger m.fl. er ofte et vilkår, ligesom der er krav fra forældre og elever i almenområdet om ro og plads til fordybelse i undervisningen og mere homogene elevgrupper. Det kan give en leder følelsen af utilstrækkelighed i opgaveløsningen, og opleves som en meget konfliktfyldt hverdag.

Kort kursusbeskrivelse:

I løbet af kurset vil du få identificeret og belyst de områder, som skoleledelsen og skolen skal arbejde med for at sætte rammerne for den pædagogiske hverdag og for arbejdet med elever i vanskeligheder. Kurset afdækker kompleksiteten i opgaven samt de faktorer, der gør sig gældende for at lykkes med at inkludere elever i vanskeligheder.

Emnerne er myndighedsrollen og den professionelle sagsopbygning, den pædagogiske platform og organisationsstruktur der understøtter området, selvledelse samt samarbejde med kommunen. I løbet af kurset vil der også være fokus på de elever, der ikke kan inkluderes i almenområdet, og som skal visiteres til specialundervisning.

Læs programmet samt den fulde kursusbeskrivelse

Målgruppe: Kurset henvender sig til medlemmer af Skolelederforeningen, som ønsker nærmere indsigt i inklusionsområdet og elever i vanskeligheder, herunder handlemuligheder. Kurset er for øverste skoleledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere med et organisatorisk og pædagogisk sigte.  

Tid og sted: Kurset afholdes den 29.-30. april 2019 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.
Sinatur Hotel Storebælt ligger naturskønt, smukt placeret helt ud til vandkanten.

Pris: 3.195,- kr.

Tilmelding: Bemærk, at sidste frist for tilmelding er fredag d 15. marts 2019, hvorefter tilmelding er bindende.