Kursus for nye skoleledere 2019

Næste kursus afholdes 4.-6. marts 2019 på Sinatur Hotel Frederiksdal, Sjælland


Velkommen til kursus for nye ledere den 4.-6. marts 2019.

Er du nyudnævnt leder?  Vil du som ny leder i folkeskolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus noget for dig. 

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer. 

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sættes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller deres viden og erfaring til rådighed, og når deltagerne får lejlighed til at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.

Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand giver en aktuel orientering.

PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør venligst opmærksom på kurset.

Kommentarer fra kursusdeltagerene på de foregående kurser

"Jeg har ikke før været på kursus i tre dage, hvor jeg har følt at alt var relevant for mig. Jeg er stadig lidt basket i hovedet, men på den gode måde.” 

”Det har været nogle meget lærerige dage, praksisnært og har ikke en eneste gang følt at jeg spildte tiden. Stor ros!!!” 

”Rigtig god indføring i rammerne omkring ledelsesfunktionen. Dejlige fysiske rammer for opholdet og skøn mad. Super engagerede mødeledere og en virkelig rar stemning. Jeg gik boostet hjem med fornyet energi”.

Kursusledere:
Konsulenter i Skolelederforeningen Søren Teglskov og Jannick S. Mortensen

Oplægsholdere:
Skoleleder Jens Bernhardt og souschef Susanne Bremer, Fredensborg Skole
Skoleleder Martin Gredal, Skovlunde Skole
Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal

Målgruppen:
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob inden for de sidste 12 måneder.

Tid:
4.– 6. marts 2019

Sted: 
Sinatur Hotel Frederiksdal,
Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby

Sinatur Hotel Frederiksdal ligger naturskønt lige ud til Mølleåen mellem lige mellem Furesø og Bagsværd Sø, smukt placeret helt ud til vandkanten.

Pris: 4.995 kr.

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er fredag den 22. februar 2019, hvorefter tilmelding er bindende.   

Program for kurset vil senere kunne ses her på siden.

Tilmelding til kursus for nye ledere 4.-6. marts 2019

 

Angiv dine 3 vigtigste ledelsesfunktioner