Kursus for nye skoleledere 2020

Næste kursus for nye ledere afholdes den 21.-23. september 2020 i Svendborg

TILMELDING VIL VÆRE MULIG I LØBET AF FORÅRET

Velkommen til efterårets kursus!

Er du nyudnævnt leder?  Vil du som ny leder i folkeskolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus noget for dig. 

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer. 

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sættes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller deres viden og erfaring til rådighed, og deltagerne får lejlighed til at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.

Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand eller næstformand giver en aktuel orientering.

PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør venligst opmærksom på kurset.

LÆS PROGRAM FOR FORÅRET KURSUS, SOM ER AFHOLDT I MARTS 2020

Kommentarer fra kursusdeltagerene på de foregående kurser

"Jeg har ikke før været på kursus i tre dage, hvor jeg har følt at alt var relevant for mig. Jeg er stadig lidt basket i hovedet, men på den gode måde.” 

”Det har været nogle meget lærerige dage, praksisnært og har ikke en eneste gang følt at jeg spildte tiden. Stor ros!!!” 

”Rigtig god indføring i rammerne omkring ledelsesfunktionen. Dejlige fysiske rammer for opholdet og skøn mad. Super engagerede mødeledere og en virkelig rar stemning. Jeg gik boostet hjem med fornyet energi”.

Kursusledere:
Konsulenter i Skolelederforeningen Søren Teglskov og Jannick S. Mortensen

Oplægsholdere:
Nærmere information vil følge

Målgruppen:
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob inden for de sidste 12 måneder.

Tid:
21.-23. september 2020

Sted:
Svendborg - nærmere information vil fælge

Pris: 4.995 kr.

Bemærk, ved sidste frist for tilmelding er tilmelding er bindende.

Tilmelding - vil være mulig her på siden i løbet af foråret