Temadag for konsulenter med ledelsesbeføjelser - ER AFHOLDT

Dette kURSUS ER AFHOLDT

Kom og mød kollegaer, du deler et fagligt fællesskab med

VELKOMMEN TIL TEMADAG FOR KONSULENTER MED LEDELSESBEFØJELSER.

Emnet for dagen er 'Konsulentens rolle i koblingen mellem politikere, forvaltning og skole/institution. Fra beslutning, til understøttende praksis, til læring og dannelse'.

Vi skal drøfte:

  • Hvad er egentlig konsulenternes opgave her, og hvad kunne de faglige begrundelser være?
  • Hvordan kan opgaven løses, så konsulenterne rent faktisk både fastholder fokus på politiske mål, forvaltningsmæssig styring og understøttelse af skolens grundlæggende opgave?

Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg og erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Oplægsholder er Mikael Axelsen, ledelseskonsulent og indehaver hos Mikael Axelsen, Offentlig Ledelse & Styring. Se mere på www.mikaelaxelsen.dk eller læs mere i programmet.

Deltagerprofil: Kurset er for dig, som er medlem af Skolelederforeningen og ansat som konsulent med ledelsesbeføjelser.

Kursusleder er Sekretariatschef i Skolelederforeningen, Katrine Thomsen, og konsulent i Skolelederforeningen, Louise Zacher Graugaard.