Temadag for konsulenter med ledelsesbeføjelser

Kom og mød kollegaer, du deler et fagligt fællesskab med

TILMELDING TIL KURSET 26. marts 2019 ER IKKE LÆNGERE MULIG

VELKOMMEN TIL TEMADAG FOR KONSULENTER MED LEDELSESBEFØJELSER.

Emnet for dagen er 'Konsulentens rolle i koblingen mellem politikere, forvaltning og skole/institution. Fra beslutning, til understøttende praksis, til læring og dannelse'.

Vi skal drøfte:

  • Hvad er egentlig konsulenternes opgave her, og hvad kunne de faglige begrundelser være?
  • Hvordan kan opgaven løses, så konsulenterne rent faktisk både fastholder fokus på politiske mål, forvaltningsmæssig styring og understøttelse af skolens grundlæggende opgave?

Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg og erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Oplægsholder er Mikael Axelsen, ledelseskonsulent og indehaver hos Mikael Axelsen, Offentlig Ledelse & Styring. Se mere på www.mikaelaxelsen.dk eller læs mere i programmet.

Deltagerprofil: Kurset er for dig, som er medlem af Skolelederforeningen og ansat som konsulent med ledelsesbeføjelser.

Tid og sted: Temadagen afholdes den 26. marts 2019 på Storebælt Sinatur Hotel og Konference i Nyborg fra kl. 10-16.

Pris: Temadagen er inkl. morgenmad og frokost. Der opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 250 pr. deltager, som indbetales via reg.nr.: 0400 og kontonr.: 4012894592. Du bedes venligst notere dit fulde navn og anføre '2603'. på kontooverførslen. Bemærk, at du udover betaling også skal tilmelde dig via linket nedenfor.

Deltagende medlemmer betaler egne transportudgifter.

Kursusleder er Sekretariatschef i Skolelederforeningen, Katrine Thomsen, og konsulent i Skolelederforeningen, Louise Zacher Graugaard.

Tilmelding: Tilmeldningsfristen er udløbet