Indmeldelse

Tak for din interesse for Skolelederforeningen

Sådan melder du dig ind

Du finder her et link til en indmeldelsesblanket, som du kan gemme på din computer, udfylde og maile til os som vedhæftet fil til skolelederne@skolelederne.org

Du kan også sende den til Skolelederforeningen, Snaregade 10A, 1205 København K.

INDMELDELSESBLANKET PDF-UDGAVE

INDMELDELSESBLANKET WORD-UDGAVE

Læs om medlemskab hos Skolelederforeningen og dine fordele som medlem