Kontingent

Det koster 622 kr. pr. måned at være medlem af Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening. Af de 622 kr. går de 167 kr. til den centrale forening DLF. Læs her om fordelene ved medlemskab

Pensionist

Når du går på pension, har du mulighed for fortsat at være medlem af Skolelederforeningen gennem et pensionistmedlemskab. 
Medlemskab koster 396 kr. per kvartal og er fradragsberettiget for tjenestemænd.
Læs her om fordelene, og hvordan kan du overgå til pensionistfraktionen

Nedsat kontingent ledighed

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, kan du søge om kontingentnedsættelse.

Der kan søges om nedsættelse på baggrund af en ansøgning, som skal ske skriftligt til skolelederne@skolelederne.org. Der kan bevilges en nedsættelse af kontingentet på 50 pct. for en periode på 6 mdr. Herefter skal der igen søges om reduktion i kontingentet. Kontingentnedsættelsen ophører, når ledigheden ophører/til ny ansættelse opnås.  

Medlemmer, der afskediges uansøgt fra deres stilling, har ret til medlemskab. Disse forbliver i Skolelederforeningen til ny ansættelse opnås. Herefter tages stilling til evt. ændring af fagforeningsmedlemskab.