Udmeldelse

Sådan melder du dig ud

Udmeldelsen skal ske med mindst en løbende måneds varsel. Hvis du ønsker at udmelde dig af Skolelederforeningen, skal du sende os din udmeldelse skriftligt pr. brev eller mail. Du kan sende din udmeldelse til skolelederne@skolelederne.org 

Hvis du melder dig ud pga. overgang til andet fagforbund i forbindelse med, at du skifter job, træder udmeldelsen i kraft pr. datoen for overflytning.

Du går glip af fordele

Udmeldelse af Skolelederforeningen indebærer, at du ikke bevarer retten til medlemstilbud, eksempelvis medlemslån, frivillig gruppelivsforsikring og mulighed for at leje feriehus.

I visse situationer kan du ikke melde dig ud

Det er ikke muligt for pensionister at genindmelde sig efter eventuel udmeldelse, men det er muligt at annullere sin udmeldelse.

Du kan ikke melde dig ud af foreningen, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Hvis du ikke betaler

Hvis du ikke har betalt kontingent senest en måned efter at Skolelederforeningen har sendt en rykker, slettes du som medlem. Du kan blive medlem igen, når du har betalt din restance, eller har aftalt en afviklingsordning med os.

Hvis du skal flytte eller har fået nyt job

Når du flytter, behøver du ikke længere indsende flyttemeddelelse eller ændringsblanket. 

Skolelederforeningen modtager oplysninger om navne og adresseændringer direkte fra Det Centrale Personregister (CPR). Ændringen registreres automatisk, derfor behøver du ikke melde adresseforandring til os, medmindre din bopælsadresse afviger fra din folkeregisteradresse.

Skifter du derimod job eller ansættelsessted, skal du fortsat meddele os ændringerne.

Skifter du stilling eller ansættelsessted, skal du fortsat meddele det til Skolelederforeningen eller til din lokale forening.