Ord til Handling - et nyt forum for mellemledere

 

Hvad giver det at være med i et Ord til Handling-forløb - fagligt og personligt? Hvilke gevinster er der ved at være en del af et netværk? Og hvad kan man som mellemleder bruge andres erfaringer til?

Det fortæller Malene Lebech, viceskoleleder, Skibet Skole, Vejle, og Kristian Thanning, konstitueret skoleleder, Xclass, Slagelse.

De har begge deltaget i Ord til Handling - Skolelederforeningens netværksbaserede ledelsesudvikling for mellemledere.

23 netværk er allerede etableret - nye er på vej

I skoleåret 2021/2022 lancerede vi i Skolelederforeningen et pilotforløb for mellemledere på Fyn. 

54 mellemledere og seks forvaltningskonsulenter fra de fynske kommuner deltog. Der blev dannet 11 netværk, og nu, hvor netværkene har arbejdet i to år, fortsætter 10 af netværkene deres samarbejde.

De gode erfaringer fra pilotprojektet er nu udbredt til 120 mellemledere og kommunale konsulenter fordelt på 12 kommuner i Midtjylland og Vestsjælland. Disse netværk fortsætter i skoleåret 2023/2024.

Via samarbejdet med de deltagende mellemledere og vores eksterne samarbejdspartnere er forløbet løbende blevet videre udviklet.

Vi står nu på stærke erfaringer, og i det kommende skoleår 2023/2024 får mellemledere fra en række Midt- og Vestjyske og Nordsjællandske kommuner tilbud om deltagelse i Ord til Handling- forløb.

Endvidere afprøver vi i samarbejde med Varde Kommune forløbet af i en kommunal kontekst.

Jeg har fået nogle værktøjer med. Jeg kigger rigtig meget på min måde at strukturere hverdagen på - specielt i forhold til kalenderen - så det er mig, der styrer mig hverdag

Kristian Thanning, deltager i Ord til Handling. Konstitueret skoleleder, Xclass, Slagelse

Ord til Handling - kort fortalt

Ord til Handling er netværksbaseret ledelsesudvikling for mellemledere.

Projektet er ideudviklet og gennemføres af Skolelederforeningen med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Ord til Handling er et såkaldt praksisnært kompetenceforløb, hvor deltagerne kompetenceudvikles via øget videndeling, refleksion og sparring med ledere på tværs af skoler og kommuner.

I forløbet mødes deltagerne i mindre netværk samt til fællessamlinger for alle. Der vil blandt andet være forskellige oplæg og tematikker.

Både Lærerkommissionen og Ledelseskommissionen har givet udtryk for, at der er behov for videndeling mellem ledere. Mellemlederne efterspørger muligheden. 

Der er opstået en anden meningsfuldhed i den position, jeg er i nu, som gør, at jeg er stolt og tilpas i min position

Malene Lebech, deltager i Ord til Handling. Viceskoleleder, Skibet Skole, Vejle.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte politisk konsulent Mia Devilli på mail md@skolelederne.org - mobil 2677 6011, eller projektkonsulent Lene Nygaard på mail ln@skolelederne.org - mobil 5154 0847.

 

 

UCL ERHVERVSAKADEMI OG PROFESSIONSHØJSKOLE TILBYDER OTH-FORLØB

Skolelederforeningen samarbejder med UC'erne om fortsat udvikling af Ord til Handling.

UCL har udviklet et tilbud om forløb med Ord til Handling.

Se tilbuddene her

Reportagefotos på denne side: Hung Tien Vu
Siden er opsat og redigeret af kommunikationskonsulent Malene Lieberknecht mali@skolelederne.org