Ord til handling - nyt forum for mellemledere

Projektet 'Ord til handling – netværk for mellemledere' er et kompetenceudviklingsprojekt. Skolelederforeningen ønsker med projektet at skabe et nyt forum for mellemledere i folkeskolen. På denne temaside samler vi løbende information om projektet.

BAGGRUND, FORMÅL OG AKTIVITETER:
KLIK PÅ ILLUSTRATIONEN OVENFOR OG LÆS NÆRMERE

 

Kort fortalt om projektet:
Både Lærerkommissionen og Ledelseskommissionen har givet udtryk for, at der er behov for videndeling mellem ledere. Mellemlederne efterspørger muligheden. Og i Odense Kommune, der har forsøgt sig med netværk, er erfaringerne gode.

Nu har Skolelederforeningen taget initiativ til at få etableret netværk for mellemledere ansat på Fyn. På nær i Odense kommune, hvor der allerede er netværk.

Projektet støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond for almene Formaal, og bevillingen dækker en prøvehandling med to forløb på Fyn, hvor 54 mellemledere og seks forvaltningskonsulenter i de fynske kommuner (minus Odense) tilbydes deltagelse.

Læs også nyhed: Fra ord til handling: Ledernetværk for mellemledere på Fyn

Læs også nyhed: Overvældende interesse for netværk for mellemledere på Fyn (11. maj 2021)

Marts 2021