Aktive pensionister

Læs om pensionistfraktionen 'Aktive pensionister'. I en tid hvor mange skoleledere går på pension, har flere udtrykt ønske om en aktiv pensionistfraktion i Skolelederforeningen. En fraktion, hvor det fortsat er muligt at følge med i, hvad der rører sig på en arena, der fortsat er en del af en identitet, der har fyldt meget i hele deres arbejdsliv.

Der er et stigende antal medlemmer af Skolelederforeningens fraktion for pensionister. Og en efterspørgsel på, hvad foreningen kan gøre for at gøre det mere attraktivt og inspirerende at være pensionist i foreningen.

Skolelederforeningen har nedsat en arbejdsgruppe med 6 pensionerede skoleledere. Gruppen har mødtes med næstformand Dorte Andreas og konsulent Søren Teglskov for at drøfte formålet med en pensionistfraktion.

Arbejdsgruppen arbejder nu videre med en formel oprettelse af en pensionistfraktion tilknyttet Skolelederforeningen.

Arbejdsgruppens medlemmer/kontaktpersoner med kontaktoplysninger vil kunne findes på bagsiden af denne folder.

Mål

 • at pensionerede skoleledere fremstår som en tydelig medlemsgruppe på foreningens hjemmeside – arrangementer, ideer, m.m.
 • at oprette formelle pensionistgrupper lokalt
 • at oprette regionale netværk at motivere til at få øje på de ressourcer, der ligger i gruppen
 • at fastholde viden og kompetencer i tilknytning til foreningen. 

 

Aktiviteter og handlinger

 • pensionistfraktionen bliver tydeligere på foreningens hjemmeside
 • udarbejdelse af velkomstfolder/-pjece til nye medlemmer
 • der udsendes 2-4 nyhedsbreve med relevant information for seniorer
 • en spalte i Plenum i hvert af de 7 numre
 • invitation til årsmødet, som indeholder et arrangement målrettet seniorer/pensionister
 • bidrage til coaching/støtte til nye skoleledere – evt. Regionalt
 • opbygge erfaringsbank
 • tænketank” for skolelederforeningen

Medlemmer af 'Aktive pensionister'

Claus Holck Pape Hedensted cogcpape@gmail.com Tlf.: 20585402 

Birgitte Sonsby Odense birgittesonsby@gmail.com  Tlf.: 20665246

Ole Stavngaard Rudersdal ole.stavngaard@gmail.com Tlf. 50696729

Claus Heiredal Toftlund heiredal@gmail.com Tlf. 30532621

Annie Nielsen Frederikshavn annie@nielsen.ws Tlf. 21270544

Flemming Libner Skjern f.libner@gmail.com Tlf. 40268602

Læs pjecen 'Aktive pensionister'