Arrangement for pensionister i Skolelederforeningen: Fællesskaber i og omkring skolen

Er du pensionist i Skolelederforeningen? Så sæt kryds i kalenderen 28. september 2023, hvor vi inviterer dig til en spændende eftermiddag med fokus på fællesskaber.

Gruppen af pensionistmedlemmer i Skolelederforeningen vokser.

Vi er meget glade for, at flere og flere skoleledere vælger fortsat at være medlem af Skolelederforeningen ved at tegne et pensionistmedlemskab i forbindelse med, at de går på pension. Læs om muligheden her

Det vil vi gerne markere ved at invitere til en række spændende arrangementer for pensionistgruppen.

Det førstkomne arrangement foregår i Jelling på Skovagerskolen.
Her inviterer vi til en eftermiddag med fokus på fællesskaber i og omkring skolen.

Sæt kryds i kalenderen 28. september kl. 13-16.15 - tilmeld dig nederst på denne side

Programmet for eftermiddagen ser således ud:

13.00 – 14.00
Velkomst v. Skolelederforeningen

Sang

Rundvisning på skolen samt oplæg v. skoleleder Tage Jørgensen

14.00 -14.30
Fællesskaberne i og omkring skolen

Nyt fra Skolelederforeningen v. næstformand Dorte Andreas

14.30 – 14.45
Pause – kaffe og kage

14.45 – 15.45
'Arvegods – giv visdom videre' - foredrag v. Preben Kok

Preben Kok er tidligere sygehuspræst, foredragsholder og forfatter til en række bøger bl.a. 'Slip livet løs' og 'Arvegods – giv visdom videre'.

Preben Kok vil i sit foredrag, komme ind på fokus på individ og fællesskab anno 2023, og give indblik i, hvad der ligger af værdifulde erfaringer i dine gemmer.

15.45 – 16.15
Deltagerrunde

Kort status på det lokale aktivitetsniveau for skolelederpensionisterne – hvilke aktiviteter deltager man i, og hvordan bliver medlemmerne opmærksomme på lokale arrangementer?

Kort evaluering af dagens arrangement.

Sandwich – samt kom godt hjem.

Hvor? Det foregår på Skovagerskolen, Skinbjerg 25, 7300 Jelling

Tilmelding til arrangement er nødvendig. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet, da vi kan være max 30 personer.

Tilmeld dig nedenfor senest 21. september 2023.

Tilmeld dig arrangementet 28. september 2023 

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en email fra os med bekræftelse på din tilmelding.

Vær opmærksom på, at hvis du benytter gmail, modtager du - grundet tekniske udfordringer - muligvis ikke en automatisk genereret bekræftelse fra os - din tilmelding er dog registreret.

Modtager du ikke mailen, kan du kontakte os og få bekræftet din tilmelding ved at skrive til konsulent Malene Lieberknecht på mali@skolelederne.org

 

Bekræft venligst, at du deltager

Angiv venligst dit medlemsnummer
Bekræft venligst, at du er opmærksom på dette