Pjece: Aktive pensionister

Skolelederforeningen har nedsat en arbejdsgruppe med 6 pensionerede skoleledere, der i tæt kontakt med formandsskabet, HB og sekretariatet drøfter formålet med en pensionistfraktion.

Læs mere i denne pjece