Nærværende ledelse på afstand (2013)

Hæftet 'Nærværende ledelse på afstand' fra Væksthus for Ledelse henvender sig især til de ledere i kommuner og regioner,´der skal lede på afstand.

Men mange af udfordringerne ved distanceledelse findes også i organisationer, hvor leder og medarbejdere arbejder under samme tag. Hvor lederen fx sidder på afstand af driften, er ofte væk, har mange medarbejdere og enheder under sig – eller af andre grunde ikke har helt tæt føling med hverdagen i den enkelte enhed.

Hæftet rummer desuden nyttig viden til ledere på andre niveauer, der er chefer for eller har ansvar for organisationer med mange distanceledere – og som dermed har behov for at forstå deres særlige udfordringer.

Projektet er gennemført af Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Sundhedskartellet og KTO om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT LÆSE PJECEN