Inklusion i folkeskolen

Skolelederforeningen og Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, NVIE, har sammen udarbejdet denne vejledning om inklusion. 

Vejledningen er tænkt som en støtte for skoleledere, der vil danne sig et hurtigt overblik over de forskellige ledelsesområder, de skal have fokus på, når det gælder om at udvikle den
inkluderende skole. 

Vejledningen introducerer bl.a. "Inklusionskompasset", som illustrerer seks ledelsesområder: Medarbejdere, Forældre, Børn, Andre professionelle fagpersoner, Politikere og forvaltning, samt Lokalsamfund, og endvidere tre ledelsesdimensioner: Værdier, Veje og Vurderinger.

Men vejledningen udgør ikke en handleguide, hvor den enkelte kan sætte "flueben" for udført opgave, men derimod en vejledning med inspiration til lokal inddragelse af aktører og interessenter, strategiudvikling og udpegning af indsatsområder.  

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT LÆSE PJECEN