Den gode modtagelse (2016)

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for velfærd og offentlig administration - tidligere BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning og Forskning (BAR U&F) - har udgivet en guide med tips til, hvordan man med en god modtagerkultur kan opnå bedre fastholdelse af nye medarbejdere. Guiden handler om, hvordan den nye medarbejder bliver en integreret del af arbejdspladsen.

Guiden er rettet mod ledelsen, arbejdsmiljøgruppen og andre fora eller personer på arbejdspladsen, der spiller en rolle i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø og en god modtagelse af den nyansatte.

Den findes i fem versioner - herunder en version rettet mod grundskolerne.

 

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT LÆSE PJECEN