Det gode skolelederliv

Pjecen bygger på Skolelederforeningen projekt om det gode skolelederliv med fokus på ledelsesrum, magt og kraft, som blev igangsat i foråret 2009 i de fire kommuner Greve, Frederiksberg, Ikast-Brande og Randers.

Her gennemførtes et delprojekt med det formål dels at tilvejebringe faktuel og valid viden, dels at understøtte udviklingen af det gode skolelederliv bl.a. ved anvisning af mulige konkrete tiltag. Ialt deltog 205 skoleledere.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT LÆSE PJECEN