Få flere til at bruge folkeskolen - inspirationsmateriale (2018)

Folkeskolen leverer flotte resultater, og hver dag sker der en masse positive ting i alle landets folkeskoler. Udfordringen er, at de positive ting sjældent bliver fortalt.

Folkeskolen er udfordret på sit omdømme. Flere og flere forældre oplever ikke, at folkeskolen er det naturlige valg til deres børns skolegang. 

Langt flere forældre skal kende folkeskolens kvaliteter og succeser og dermed vælge folkeskolen til og bruge den aktivt.

Folkeskolen er langt bedre end sit rygte. Med dette materiale opfordres til at alle folkeskolens parter fortæller forældre i lokalområdet om folkeskolernes kvaliteter.

Parterne i projektet 'Folkeskolen. Vores. Hele livet', BUPL, Børne- & Kulturchefforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, KL, Skole og Forældre og Skolelederforeningen, står bag materialet, som er tænkt som inspiration til, hvordan kommuner og de enkelte skoler kan sætte folkeskolen positivt på dagsordenen ved så mange lejligheder som muligt.

KLIK PÅ BILLEDET PÅ FOR LÆSE PJECEN

Læs inspirationsmaterialet som pdf