Fokuspunkter ved observation og vurdering af undervisning

Pjecen giver et bud på en systematisering af fokuspunkter ved observation og vurdering af lærernes undervisning. 

Der peges på 5 fokusområder, som dog ikke er skarpt afgrænsede, men på grund af undervisningssituationens komplekse natur har flere sammenfald.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT LÆSE PJECEN