Forebyg stress i fællesskab (2016)

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for velfærd og offentlig administration-tidligere BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning og Forskning (BAR U&F) - har udgivet materialepakken ’Forebyg stress i fællesskab’. Pakken består af et videnshæfte og seks værktøjer til arbejdsmiljøgrupper, som vil sætte gang i forebyggelsen af stress blandt ansatte på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Materialet er rettet mod arbejdspladser på hele undervisningsområdet, som vil gøre en indsats for at forebygge stress. Det kan bruges i forhold til både undervisere og administrativt personale.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT KOMME TIL MATERIALEPAKKEN