Introduktion til selvevaluering - et bedre skolelederliv

Skolelederforeningen har sammen med EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) udviklet et selvevalueringsværktøj til skoleledere og til lederteam som støtte til at reflektere over og udvikle deres skolelederliv – samt til at forbedre de enkelte skolelederes vilkår og udvikle sit lederskab personligt og i teamet. 

et bedre skolelederliv mellem1

Strukturændringer fører tit nye ledelseskonstruktioner med sig, hvor teamet skal kunne fungere og samarbejde optimalt. Her kan værktøjet også bruges – hvilket foreningens leder-TR/lokalformænd med fordel kan være opmærksomme på.

På samme måde kan det anbefales, at ny-etablerede lederteam bruger værktøjet efter et halvt års tid for at vurdere, om der er ting, der bør justeres eller ændres.

At gennemføre et selvevalueringsforløb er at tale sammen i teamet om praksis, som teamet ser den nu – samt at vurdere, hvilke styrker/svagheder denne praksis har, og hvordan man udvikler den.

Med dette værktøj kan man i sit ledelsesteam på 3-6 timer gennemføre et forløb, der kan lede teamet frem til en målrettet indsats i forhold til at:

  • Forbedre jeres trivsel hver især som skoleledere 
  • Styrke jeres rolle og identitet som skoleledere 
  • Sætte fokus på at styrke rammer og vilkår for ledelse i skolen 
  • Sætte en positiv dagsorden for skolelederes arbejdsliv og for rekruttering og fastholdelse af skoleledere. 
  • Alle får mulighed for at reflektere over lederlivet både enkeltvis og som gruppe. Værktøjet kan supplere og støtte udviklingen af den daglige dialog og praksis i ledelsesteamet, men selvfølgelig ikke erstatte fx MUS- og kompetenceudviklingssamtaler.

Værktøjet kan frit benyttes af Skolelederforeningens medlemmer.

SKABELONER:

Værktøj til selvevaluering

Skabelon til handleplan (pdf)

Skabelon til handleplan (word)

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT LÆSE PJECEN