Kommunalt partnerskab for læring

I Pjecen "Kommunalt partnerskab for læring / Ledelse i skolen og af skolen" lægger Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen op til en tættere og mere forpligtende dialog mellem de forskellige niveauer i ledelsen og styringen af indførelsen af skolereformen. 

Oplægget er bl.a. et redskab til at gå videre med for de lokale skolelederforeninger og BKF'er til skabe et nyt fundament for samarbejde og en bedre, mere ærlig dialog, hvor også skolens andre parter er ind over og ikke mindst de lokale politikere.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT LÆSE PJECEN