Læring i en varieret skoledag - Ny praksis i folkeskolen II

Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL har 1. april 2016 udgivet inspirationsmaterialet 'Læring i en varieret skoledag - Ny praksis i folkeskolen II', som skal inspirere og understøtte ledelsernes arbejde med at omstille folkeskolen.

'Læring i en varieret skoledag - Ny praksis i folkeskolen II' er en del af projektet af samme navn, som følger op på inspirationsmaterialet 'Ny praksis i folkeskolen', som Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL udgav for ca. et år siden.

Det nye inspirationsmateriale er en bearbejdning af 25 skolelederes og forvaltningschefers drøftelser af egne eksempler. Materialet indeholder en del links, så læseren kan søge mere viden om eksemplerne eller temaerne generelt.

En vigtig pointe med projektet er at vise, at der er flere veje til målet. Derfor beskriver materialet forskellige tilgange til samme tema, hvad enten temaet er tilrettelæggelse af skoledagen, kommunikation eller bevægelse i undervisningen.

KLIK PÅ BILLEDET PÅ FOR LÆSE PJECEN