Skoleledelse under forandring (2018)

Skolelederforeningen og KL har som led i et projekt, som sætter spot på, hvordan ledere, især mellemledere, kan lykkes med den ændrede lederrolle, udgivet publikationen 'Skoleledelse under forandring - Hvad skal der til for at skoleledelse lykkes?'

Publikationen er skrevet på baggrund af en undersøgelse. Via interview med skolechefer, skoleledelser og medarbejderrepræsentanter fra syv skoler i fem kommuner har KL og Skolelederforeningen undersøgt emnet. Hovedpointerne fra undersøgelsen formidles i denne publikation.

KLIK PÅ BILLEDET PÅ FOR LÆSE PJECEN