Nyt værktøj hjælper den didaktiske samtale på vej

Skolelederforeningen og KL har i et samarbejde udviklet et værktøj til skoleledere, som kan styrke den faglige ledelse i folkeskolen. Værktøjet er en fire-trins-model til den didaktiske samtale.

Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så den fremmer alle elevers læring, udvikling og dannelse? Hvilke mål og evaluering skal der være af undervisningen? De spørgsmål kan de didaktiske samtaler bruges til at stille skarpt på. At arbejde med didaktiske samtaler er en af mange måder at gøre faglig ledelse konkret, og et nyt værktøj kan hjælpe samtalerne i gang.

Værktøjet er en udløber af et projekt, der blev aftalt som en del af overenskomstforhandlinger i 2018 mellem KL og Skolelederforeningen. Formålet med projektet var at afdække, hvad der skal for at skoleledelser kan lykkes med faglig ledelse. Den didaktiske samtale er en måde at arbejde med faglig ledelse.

Værktøjet er systematisk opbygget, og udformet så det er let at læne sig op ad og sikre, at samtalen inddrager og bearbejder forskellige typer af relevante data om samspillet mellem undervisningen og elevers læring.

Når skolelederne og lærerne inden længe skal i gang med at tale om prioriteringer af kommende skoleårs tiltag med udgangspunkt i den nye lærerarbejdstidsaftale A20, er det oplagt at inddrage en debat om didaktiske samtaler.

Værktøjet er let tilgængeligt og meget velegnet til hjælpe samtalen i gang.

Læs mere om værktøjet