Skoleledernes tilsynsansvar (2013)

Skolelederforeningen har udarbejdet denne pjece som hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser og ekskursioner.

I pjecen om Skoleledernes tilsynsansvar redegøres indledningsvist for det almindeligeTilsyn 2013_notat ansvarsgrundlag i Danmark kaldet culpaansvaret, idet tilsynsansvaret har grundlag i det almindelige culpaansvar. Tilsynsansvaret har konkret hjemmel i Folkeskolelovens § 30 a og § 52 sidste pkt., som er nærmere udmøntet i "Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden"1, idet følgende benævnt bekendtgørelsen og dertil hørende "Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden."

Udgangspunktet er, at man som skoleleder kan ifalde et erstatningsansvar på samme måde som enhver anden borger i Danmark, og der findes ikke en lov i Danmark, som direkte angiver, hvornår man er erstatningsansvarlig for sine handlinger eller undladte handlinger. Hovedansvaret fastlægges nærmere i retspraksis.

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT LÆSE PJECEN