Gode eksempler: Få forældrene i tale

Forældreforening og åbent møde i Randers:

På Østervangsskolen i Randers har skolelederen og formanden for skolebestyrelsen taget initiativet til dannelse af en skoleforening. Målet med skoleforeningen er at få skabt personlige og interessebaserede netværk mellem borgere, virksomheder, skolens ansatte, forældre og elever.

Konkret handler det om, at skolen åbner for brugen af lokaler og faciliteter, der efter kl. 15-16 ofte står ubrugte hen.

Omvendt kan skolen trække kompetencer ind fra privatpersoner, virksomheder, håndværkere og organisationer i undervisningen eller ved at aftale praktikordninger eller besøg.

Overordnet tænkt vil foreningen og dens aktiviteter kunne styrke båndene mellem lokalsamfundet og skolen. Ved at den lokale folkeskole signalerer åbenhed over for omverdenen, står den stærkere i folks bevidsthed som et aktiv.

Et sted, hvor fællesskab og faglighed ikke alene er noget, der tales om, men følges op af handling. Det kan kaste goodwill af sig og kan i sidste ende få betydning, når de kommende generationer vælger at indskrive deres skolesøgende børn.

Flere indsatser er i gang i Randers. Et andet eksempel fra Randers er afholdelse af et åbent møde for forældre.

Mødet blev afholdt på en af kommunes folkeskoler, og ca. 50 forældre deltog. Udover Skolelederforeningen støttede den lokale lærerkreds og BUPL’s lokale fagforening op om mødet, ligesom lokalpolitikere deltog.

Efter indledning fra byens borgmester og fra næstformanden i Skolelederforeningen var der café-arbejde, hvor de gode historier og oplevelser fra folkeskolen blev belyst.

Efterfølgende blev der talt om fremtidige handlinger for at styrke folkeskolens omdømme. Det var et møde som bragte fornyet energi til de lokale folkeskoler. Helt konkret blev det også et møde, hvor deltagerne gik fra mødet som nye ambassadører for folkeskolen.

Skolefolkemøde i København:

Sølvgade Skole i København holdt i 2017 et ’skolefolkemøde’ i Kongens Have, hvor eleverne havde stande og workshops, hvor de præsenterede skolens mange initiativer og afholdt debatter med deltagelse af lokalpolitikere, erhvervsfolk og kulturpersonligheder - og med eleverne som ordstyrere.

Der var også teater, gøgl og spisning. Mødet var åbent for alle – både forældre, kommende forældre, borgere, journalister m.fl. Mødet medvirkede til debat og positiv opmærksom på folkeskolen.

Hensigten med mødet var at tale folkeskolen op. Inden skolefolkemødet udtalte skoleleder Kim Stenholm Paulsen:

Hvis man følger mediernes historie om folkeskolen, kan man godt få indtrykket af, at det er et skib på vej mod afgrunden. Det er ikke rigtigt. Det er ikke den virkelighed, vi er i. Vi har nogle lærere, som er dybt professionelle, og som yder en kæmpe indsats i forhold til de børn, der er, og i det hele taget ser vi en skole, som er i en rigtig god udvikling. Den stemme synes jeg mangler i debatten om folkeskolen.


Eksempel på invitation til forældrene:

 

”VORES FOLKESKOLE” Invitation

Kære forældre
Der foregår så meget godt arbejde i folkeskolerne i Randers Kommune. Det vil vi gerne have lidt flere forældre, politikere og borgere i Randers til at se og høre!

I Skolelederforeningen har vi derfor besluttet, at vi aktivt vil arbejde for, at der tales positivt om ”VORES FOLKESKOLE”. Vi synes folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for alle familier i Randers Kommune. For at nå der til, skal vi have en masse mennesker aktiveret, og her har vi brug for din hjælp.

Vi har nemlig tænkt os at lave en bevægelse - et ambassadørkorps under overskriften ”VORES FOLKESKOLE”. Det skal bestå af forældre, politikere, faglige organisationer, interesseorganisationer og den lokale presse. Her vil vi gerne have dig med!

Startskuddet til bevægelsen/ambassadørkorpset lyder den 13. september kl. 18.30 – 20.30 i hallen på Vestervangsskolen.

Det bliver et arrangement med oplæg, arbejde og konkrete handlinger. Det kommer helt sikkert til at give genlyd helt ud i de fjerneste hjørner af vores kommune.

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du gode ideer og kan tilbyde din arbejdskraft, er du velkommen til at kontakte en af de undertegnede!

Vi håber på din/jeres hjælp!

Tilmelding …

Med venlig hilsen
Skolelederforeningen i Randers Kommune