Gode eksempler: Sådan skaber I kontakt til forældrene

Her er nogle af de tiltag, der er sket på folkeskoler i Danmark med henblik på at informere forældre om en lokale folkeskole.

 

Åben skole:

Nørholm Skole i Aalborg Kommune er en mindre skole med landsbyordning, det betyder, at skole, fritidstilbud og børnehave er en sammenhængende organisation. Skolen har bl.a. fokus på at inddrage lokalsamfundet i undervisningen, hvilket gøres løbende og særligt ved fire årlige temauger, som skolen afholder.

Åbent hus i Assens

Hvert år afholder efterskoler og flere fri- og privatskoler åbent hus. I en årrække har Assens Kommune på samme vis åbnet folkeskolerne for forældre og andre interesserede. Formålet med at åbne skolen er at give nye kommende forældre mulighed for at se den lokale folkeskole, få afklaring på eventuelle spørgsmål og høre nærmere om folkeskolens pædagogik, værdier, mål mv.

Besøg i børnehave styrker folkeskolens profil

I Ishøj har skolelederen fra Strandgårdsskolen systematisk været på besøg i distriktets børnehaver. Udover at informere børnehaveforældrene om skolens arbejde med trivsel, dannelse og faglighed, har skolelederen lyttet. Et år var børnehaveforældrene meget optaget af, om Strandgårdsskolen havde traditioner som morgensang, juleafslutning mv. Efterfølgende blev informationer om Strandgårdsskolens traditioner tydeliggjort i skolens informationsfolder samt på skolens hjemmeside.

Skolekonkurrencer kan skabe positiv omtale

En del folkeskoler deltager i DM i skoleudvikling, hvor der konkurreres om at være bedst til at udvikle den danske folkeskole, så andre skoler kan lade sig inspirere. Deltagelsen ved DM i skoleudvikling kan bruges lokalt til at vise folkeskolens potentiale. Det samme kan gøre sig gældende i den landsdækkende konkurrence ”De store nørder”, som er for 7., 8. og 9. årgang .

Ved at synliggøre disse konkurrencer kan der sættes fokus på fagligheden og den faglige udvikling hos eleverne i folkeskolen.