Lær forældrene i jeres lokalområde at kende

Hovedmålgruppen for jeres kommunikation er forældre med børn i skolen og de, som har børn på vej i skole. I begge tilfælde skal de gerne opleve kommunens skoletilbud og den enkelte folkeskoles tilbud som overbevisende, seriøst, spændende, velorganiseret - på en gang dynamisk og trygt. Forældrenes oplevelser og indbyrdes snak er afgørende for, om børnene indskrives til og bliver i folkeskolen.

Forældre vælger den skole, de er trygge ved

Ofte vil det være skolens kerneforhold, som har betydning for forældre. Husk derfor skolens kerneforhold, dvs. forhold om børnenes trivsel, dygtige ansatte samt elevernes faglige og sociale udvikling, når I kommunikerer til forældrene.

I en Epinion-rapport for Undervisningsministeriet fra 2017 ”Frit skolevalg” Kilde: www.emu.dk/modul/frit-skolevalg afdækkes, at skolevalget generelt afhænger af forældrenes tiltro til - og tryghed ved de forskellige skoler, de kan vælge imellem.

Når forældre vælger forskellige skoler, skyldes det ofte, at de har forskellige vurderinger af, hvilke skoler der bedst kan opfylde krav og ønsker.

Undersøgelsen viser endvidere, at forældre lægger vægt på disse særlige faktorer på tværs af skoletype, når de vælger skole til deres barn:

Følgende forhold har størst betydning, når forældre vælger skole til deres børn:

 • At eleverne trives godt på skolen
 • At skolen har dygtige lærere (som kan engagere eleverne fagligt, som kan skabe et læringsrum med ro, tryghed og rummelighed, som kan kommunikere med forældrene)
 • At skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling, børnene skal have det bedst mulige udgangspunkt for at lære noget fagligt
 • At skolen lægger stor vægt på elevernes sociale udvikling

Middel betydning:

 • At skolen lægger vægt på kommunikation mellem skole og hjem
 • At der er små klasser
 • At skolen er mangfoldig

Mindre betydning:

 • Skoleform – om det er en folkeskole eller fri grundskole
 • Om skolen er gratis
 • Karakterer (generelt tillid til at børnene lærer det, de skal).
 • Transport (dog vigtigt at børnene selv kan komme i skole)

Det er en hovedkonklusion i Epinion-rapporten, at stigningen i andelen af elever i frie grundskoler primært skyldes, at flere børn indskrives i frie grundskoler og ikke skoleskift.

 

Overvejelse

 • Hvor gode er I til at kommunikere om kerneforholdene på skolen – og hvordan kan I med fordel
  styrke kommunikationen?
 • Har forældrene I jeres lokalområde tiltro til at I leverer på skolens kerneydelse?