Sådan kan I sætte folkeskolens omdømme på dagsordenen

På landsplan er folkeskolen udfordret på sit omdømme. Når I arbejder med folkeskolen lokalt, er det vigtigt at spore sig ind på det, som er relevant i jeres kontekst.

 

Hvilke udfordringer har vi hos os i kommunen/på skolen? Fx:

 • Er der forældre i vores lokalområde, som har fravalgt folkeskolen?
  Hvad karakteriserer disse forældre – hvad er deres præferencer,
  og hvordan skaber vi bedst tryghed for dem, så de vil prioritere folkeskolen?
 • Er det ved skolestart eller i udskolingen, at forældre fravælger folkeskolen? Kender vi til årsagerne bag dette mønster?

 • Står vi over for fx skolelukning, skolesammenlægning eller andet? Hvordan har forældrene reageret på dette
  – og hvordan kommer vi bedst i dialog med forældrene og får skabt tryghed og troværdighed?

Hvem vil vi gerne i dialog med? Fx:

 • Forældrene og de kommende forældre er vigtigst at få kontakt til, så hvordan kommer vi bedst i dialog med forældrene? Overvej, om der er forskellige forældremålgrupper? Hvad karakteriserer dem? Hvad efterspørger de? Hvad er de fx utrygge, betænkelige eller uvidende om?

 • Hvilke budskaber vil være centrale? Hvad er væsentligt for jeres forældregruppe og for jer som skole/kommune?
  Fællesskab, faglighed, tryghed, social trivsel, skoleudflugter, morgensang, samarbejde med det omgivne samfund.
  Ro og tid til fordybelse? Arbejdet med inklusion eller?

 • Hvad skal vi selv arbejde med? Hvordan fremstår vi stærkt og troværdigt? Hvem kan vi alliere os med (skolebestyrelse, kontaktforældre, virksomheder, foreninger, børnehaver, sundhedsplejerske osv?). Hvilke tiltag vil vi starte med?
  Overvej, om der er stemmer/personligheder i lokalsamfundet, som kan skabe troværdighed om jeres folkeskole.
  Er der nogle, I bør alliere jer med?

 • Og hvordan vil vi arbejde sammen? Hvilke tidspunkter er særligt vigtige for os (indskrivning, skolestart, translokation mv?). Og hvordan vil I styrke vores kommunikation? Skal vi arbejde med nogle strategiske og få nedslag og/eller skal vi arbejde på at styrke skolens samlede kommunikationskultur?

Hvilke muligheder har vi for at synliggøre folkeskolens kvaliteter?

 • Der er mange måder at synliggøre folkeskolen på. Synlighed kan dreje sig om at få kommunikeret i lokale medier, få tydeliggjort skolens hjemmesiden, arbejde for øget forældreengagement og dermed øget positiv forældreomtale af skolen, invitere til møder og besøg på skolen, være synlig i lokalsamfundet, besøge daginstitutioner, udlevere informationsfoldere om skolen osv.

 • Hvilke positive data/fakta har vi, hvilke gode historier? Hvor gør den lokale folkeskole en forskel, hvor har vi vores styrker? Og hvilke kanaler egner sig godt for os? (medier, besøg, dialog mv.).

 • Hvilke begivenheder foregår, som en forstærket formidlingsindsats kan læne sig op ad? De særlige begivenheder: Indskrivning, translokation, skolestart, skolernes motionsdag og års- og højtider mv: Hvad sker der i skoleåret - forår, sommer, efterår og vinter, jul, påske?

Hvilke data har vi om udviklingen i vores område?

 • Data og dokumentation skal være i orden og troværdig, når vi kommunikerer – ikke mindst, når det gælder de gode
  historier: Hvordan scorer skolerne på trivsel, faglighed etc. Er der en progression?

 • Hvilke data har vi ift. forældres skolevalg? Hvordan er fordelingen mellem folkeskole og fri/privat? Er der evt. negative
  historier, der skal ses nærmere på - hvordan ser det fx ud med klassekvotienter, beliggenhed, uddannet personale etc.? Kan det formidles sagligt til kommende forældre?