Skab tidlig kontakt: Forældre træffer beslutning om skolevalg, mens børnene er små

Førskoleforældre skal tidligt opleve, at den lokale folkeskole  er attraktiv, og de skal kende skolen, inden de træffer beslutning om skolevalg.

Mange forældre vurderer og tager stilling til skoler, mens deres børn er små. Ofte bliver skolevalg drøftet allerede i mødregruppen, derfor er kontakt til forældre med små børn væsentligt.

Kommunen og/eller skolen kan med fordel oplyse om kommunens folkeskoler til mødregrupper via sundhedsplejersken. En tidlig kontakt til forældre kan også ske ved at styrke samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler i lokalområdet.

Ideer til konkrete handlinger

Kontakt sundhedsplejersken

 • Materiale om kommunens folkeskoler kan være en del af det materiale, som sundhedsplejersken har med i sin dialog med mødre/mødregrupper.

Afhold legepladsdage for mødregrupper på skolen

 • Invitér til kaffe og dialog, mens børnene leger/sover.

Besøg børnehaverne

 • En eller flere af folkeskolens repræsentanter - fx elever, skolebestyrelse, forældrerepræsentanter, skoleleder, lærer, pædagog og børnehaveklasseleder - kan deltage på forældremøder i distriktets børnehaver. Husk at sætte fokus på det, som forældre generelt oplever at være af størst betydning.

Børnepartnerskab med daginstitutionerne

 • Skoler og daginstitutioner tager et fælles ansvar i forhold til at gøre skole/SFO/daginstitution til lokalområdets samlingspunkter. Det kan fx ske ved, at skoler og daginstitutioner i fællesskab afholder naturdage på skolens område med fokus på leg, bevægelse og kreative aktiviteter. Dage hvor ambassadørforældre for skolen deltager, og hvor skoleledelsen også er til stede, så de kan svare på spørgsmål fra børnehaveforældrene.

 • Et øget fokus på samarbejdet mellem skoler og daginstitutioner i forhold til overgange for at skabe sammenhæng i børnenes liv, fx med udgangspunkt i børnefællesskaber, trivsel, leg og udforskning. Det kan udmønte sig i fælles temadage, fælles udflugter, fælles kulturelle oplevelser eller andet.

 • Invitér distriktets børnehaver, når skoleklasser opfører teaterstykker eller lignende – og lad forældre til børneha- vebørnene henter deres børn på folkeskolen. Derved får såvel nye børn som forældre et indtryk af og indblik i folkeskolen.

Samarbejd med de lokale foreninger

 • Øg samarbejde mellem skolen og foreningslivet, så foræl- drene kommer på skolen, mens børnene er små, fx til forældre/barn gymnastik el. lign. I den sammenhæng er det væsentligt at være opmærksom på skolens fremtoning.

Hold åbent hus

 • Hold åbent hus. I kan fx lave forskudt undervisning i de ældste klasser – så forældre og andre interesserede kan opleve en aktiv skoledag. I kan invitere bredt i lokalområdet og fx få borgmesteren eller andre lokale personligheder til at fortælle om skolen.

 

Overvejelse

 • Hvornår begynder forældrene i jeres lokalområde at overveje skolevalg? Er I gode nok til at hjælpe forældrene til at træffe deres valg?
 • Prøv at se skolen fra forælderens perspektiv. Overvej hvor åben og imødekommende skolen virker?
 • Tag forældrebrillerne på og gå en tur på skolen – hvad ser I, og er der noget som skal justeres?