Skoleindskrivning: Byd forældrene velkommen

Mange forældre har i god tid inden skoleindskrivningen truffet beslutning om, hvilken skole deres barn skal gå på. Men der er forældre, som er i tvivl. Og der er forældre, som kan skifte holdning.

Brug derfor skoleindskrivningen strategisk til at byde forældre velkommen.

Åben skolen, så forældre kan mærke stemningen og se skolens kvaliteter.

Gør tydelig reklame for skolernes indskrivning/informationsmøder, både så kommunen generelt og den enkelte folkeskole kan gøre sig synlig over for skoledistriktets forældre og børn.

Skaf omtale af skolernes informationsmøder i forbindelse med skoleindskrivning i lokale medier, og brug gerne de sociale medier (for et beskedent beløb kan man købe betalingsopslag).

Et andet forslag er at dele information om skolen ud i skoledistriktet om informationsmøderne og/eller få materialet husstandsomdelt.

Forslag til skoleindskrivningen:

Ideer til konkrete handlinger

For at forældrene kan opleve skolen, vil det være en god ide at vise forældrene rundt på skolen, lade dem hilse på skolens personale og lade de ældre børn på skolen fortælle om skolen eller få de nuværende 0. klasser til at optræde. Husk at fortælle om det, som forældrene i jeres område vægter højest.

Giv en oplevelse, der huskes

  • Udlevér ’goody bags’ til kommende elever – der fx indeholder en T-shirt med skolens logo og en folder med information om skolen mv.

Vis også skolen frem på hjemmesiden

  • Ved direkte, digital indskrivning på skolen – sørg for nem adgang til info om og billeder af skolen. Overvej, hvordan skolens hjemmeside ser ud. Har forældre let adgang til viden om skolen.

Vær opsøgende

  • Ring opsøgende til de forældre, som ikke har valgt skolen, og tilbyd et møde på skolen. Systematiser deres begrundelse for fravalg af jeres skole, således at I kan bruge det aktivt fremadrettet.

 

Overvejelse

  • Mange forældre søger viden via skolens hjemmeside. Hvordan præsenteres jeres skole her?
  • Virker hjemmesiden inspirerende? Er det nemt at finde oplysninger om - og få kontakt til - skolen?
  • Er der behov for justering?