Antal elever i kommunale skoler fra børnehaveklasse til 9. klasse (2016)

Kilde: Altinget, oversigtskort ”Andel af elever i kommunale skoler”