Tal der taler - om forældres tilfredshed med folkeskolen

Forældres tilfredshed med folkeskolen er øget


En undersøgelse foretaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet fra 2018 viser, at 74 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med folkeskolen. Det er en stigning på 7 procentpoint i forhold til 2015, hvor tallene var 67 procent. Alt i alt er der sket en positiv udvikling på stort set alle spørgsmål siden 2015 – på nær to forhold, hvor tilfredsheden er uændret. De største styrker i folkeskolen ifølge forældrene er:

  • Barnets faglige udbytte
  • Samarbejdet mellem skole og hjem
  • Skolens evne til at få barnet til at føle sig tryg og glad

Modsat får parametrene omkring inddragelsen af elevplanen i kommunikationen, arbejdet med at sætte mål for barnets læring samt at hjælpe barnet med lektier og faglig fordybelse nogle af de laveste vurderinger. Se mere på www.oim.dk

Samme undersøgelse viser, at forældrene er meget tilfredse med både skolen og de fritidstilbud, barnet deltager i uden for skolen. Selvom dette også var tilfældet i 2015, er der i flere tilfælde en tendens til, at forældrene bliver endnu mere positivt stemt. Lidt flere forældre er siden 2015 blevet enige i, at barnets skole er god, og at deres barn trives (95 pct. i 2017 mod 93 pct. i 2015). Overordnet er 9 ud af 10 forældre enige i, at deres barn bliver fagligt udfordret på et passende niveau. Tilsvarende mener 9 ud af 10 også, at deres børn præsterer godt i skolen. Dette er på niveau med 2015. Flere af forældrene synes, at der er et godt socialt klima i klassen, og flere oplever, at der er lidt mindre forstyrrende støj end tidligere.

Mens tilfredsheden med både lærere og pædagoger var høj i 2015, er den steget til et endnu højere niveau i 2017. Forældrene har stor respekt for både lærere og pædagoger og er generelt meget positive over for begge faggruppers arbejde. Holdningen til skoleledelsen er ligeledes steget fra 2015 til 2017. Endvidere er forældrene generelt positive i vurderingen af skole-hjem-samarbejdet, hvor der er sket ganske lille stigning i den gennemsnitlige tilfredshed siden 2015.

(Kilde: Rambøll, februar 2018: ”Brugertilfredshed – forældre til elever i folkeskolen – inkl. specialskoler. Landsdækkende baselinemåling 2017”)

I forhold til forældretilfredsheden i folkeskolen kan der også skeles til følgeforskningens ”forældrerapport”, fra VIVE 2017

 

Overvejelse

  • Hvad kendetegner lokalområdet, hvor har skolen ’tabt’ elever?
  • Hvad er forældrenes opfattelse af det lokale tilbud/skolerne?
  • Og hvilke handlinger giver resultaterne anledning til?