Undersøgelser: Danske skoleelever er dygtige og trives

 

 

 

En række undersøgelser viser, at danske børn klarer sig godt sammenlignet med andre lande. Hovedparten af disse undersøgelser indeholder svar fra såvel folkeskoleelever som elever fra de frie grundskoler.

Eleverne i folkeskolen stortrives
Som et af de få lande måler Danmark trivslen i skolerne.

I alt har over 500.000 elever i folkeskoler og specialskoler deltaget i trivselsmålingen 2016. Man måler på fem parametre: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, ro og orden og generel skoletrivsel.

Trivslen blandt elever er høj, og den er stigende.


KILDE: www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Trivselsmaaling

Danske 4. klasses elever læser godt
PIRLS er en international undersøgelse af læsekompetence i 4. klasse. I 2016 deltog mere end 340.000 elever fra 50 lande. Danmark lå med 547 point klart over gennemsnittet på 500 point. Det på trods af en mindre tilbagegang siden den seneste undersøgelse i 2011.

Undersøgelsen indeholder svar fra såvel folkeskoleelever som elever fra de frie grundskoler.

KILDE: Progress in International Reading Literacy Study 2016

Danske 4. klasses elever klarer sig godt i matematik og natur/teknologi
En international undersøgelse fra 2015 viser, at danske elever præsterer signifikant bedre end den internationale referencescore på 500 point i både matematik og natur/teknologi.

Undersøgelsen indeholder svar fra såvel folkeskoleelever som elever fra de frie grundskoler.

Præstationsniveauet for de danske elever er 539 point i matematik og 527 point i natur/teknologi.

10 lande præsterer signifikant bedre end Danmark i matematik, hvor det i natur/teknologi er 17 lande.

Danske skoleelevers viden har rykket sig svarende til et helt klassetrin i de år, vi har deltaget i TIMSS.
Følgende variable har vist sig at have en positiv effekt på elevpræstationer:

• At eleven kan lide faget
• At eleven har høj selvtillid i faget
• Forældrenes positive holdning til skolen og faget
• Tid brugt på læse- og regneaktiviteter før skolestart
• Elevernes oplevelse af engagerede lærere

KILDE: TIMSS

Danske 8. klasses elever:

Har størst viden om demokrati og politik
Danmark indtager førstepladsen i en international undersøgelse fra 2017 af 8. klasses elevers politiske dannelse.

Undersøgelsen indeholder svar fra såvel folkeskoleelever som elever fra de frie grundskoler.

24 lande har deltaget i undersøgelsen, der viser, at ingen lande klarer sig bedre end Danmark, når det kommer til elevernes viden om demokrati, politik og samfundsforhold.

Kilde: www.edu.au.dk/forskning/internationaleundersoegelser/iccs/

Er blandt de bedste i verden til IT
1.800 danske 8. klasses elever deltog ligesom børn i 20 andre lande i 2013 i den første internationale undersøgelse af skolebørns computer- og informationskompetence (ICILS). De danske elever ligger i toppen.

Kun elever i Tjekkiet klarer sig bedre end de danske, mens en række andre landes elever ligger på samme niveau bl.a. Australien, Norge og Sydkorea.

Undersøgelsen indeholder svar fra såvel folkeskoleelever som elever fra de frie grundskoler.