Årets Bestyrelsesdag 2022

Kære lokalforeninger

Vi inviterer jer hermed til Årets Bestyrelsesdag, hvor Skolelederforeningens lokale bestyrelser mødes og får fælles inspiration til årets arbejde.

I Skolelederforeningen arbejder vi på at styrke jeres arbejde i lokalbestyrelsen og sammenhængskraften til hovedforeningen.

Langt de fleste af Skolelederforeningens lokale bestyrelser har nu deltaget i vores bestyrelseskursus 'Det gode lokale bestyrelsesarbejde'.

Derfor lancerer vi nu Årets Bestyrelsesdag, hvor alle Skolelederforeningens lokale bestyrelser mødes og får fælles inspiration til årets arbejde. På dagen vil vi arbejde videre med tankesættet fra bestyrelseskurset.

2022 er første år, vi lancerer Årets Bestyrelsesdag - herefter vil det være en årlig begivenhed for de lokale bestyrelser.

På Årets Bestyrelsesdag får I som lokalbestyrelse mulighed for at kvalificere jeres samarbejde og arbejdet med fokusområder, og vi sammenkæder nationale fokusområder med jeres lokale tiltag. Det skal sætte en retning for det næste års arbejde og generelt styrke Skolelederforeningens position lokalt og nationalt.

Årets fokus: Sammen om skolen

Fokus for Årets Bestyrelsesdag er, hvordan ambitionerne og intentionerne i Sammen om Skolen nationalt bliver til hverdag lokalt, og hvordan I som lokalforening kan spille en endnu mere aktiv rolle i udviklingen og understøttelsen af den lokale folkeskole og samarbejdet mellem politikere, forvaltning, forældre, elever og medarbejdere. Målet er, at tiltag og beslutninger i kommunen tager udgangspunkt i jeres faglige viden og selvfølgelig i samspil med de øvrige kommunale aktører omkring folkeskolen.

Vi glæder os til at se alle lokalforeninger

Årets Bestyrelsesdag vil være tilrettelagt som et arbejdsmøde for den samlede bestyrelse.

Som lokalforening vil I på dagen få masser af inspiration - og samtidig en unik mulighed for et fælles blik på Sammen om Skolen med Skolelederforeningens øvrige bestyrelser.

Vi opfordrer derfor til, at hele bestyrelsen deltager, og at deltagerne har mandat til at træffe beslutninger på mødet.

Det er en god ide, at den lokale bestyrelse først har deltaget i kurset 'Det gode lokale bestyrelsesarbejde', som i 2022 afholdes i slutningen af august, det er dog ikke en betingelse for at deltage på Årets Bestyrelsesdag.

Hvor og hvornår?

Årets Bestyrelsesdag afholdes to steder i landet

SJÆLLAND
Det foregår mandag d. 19. september 2022, kl. 9.00-16.00
Zleep Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Høje Tåstrup

JYLLAND OG FYN
Det foregår tirsdag d. 20. september 2022, kl. 9.00-16.00
Scandic Bygholm, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2022

TILMELD BESTYRELSEN NEDENFOR

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en mail fra os. Modtager du ikke mailen, så kontakt venligst Malene Lieberknecht på mali@skolelederne.org

Tilmelding til Årets Bestyrelsesdag

Angiv venligst dit navn
Angiv venligst din emailadresse. Som kontaktperson vil du på vegne af de tilmeldte i lokalforeningen modtage e-mails om kurset
Angiv venligst dit telefonnummer
Angiv venligst antallet af deltagere fra lokalafdelingen
Angiv venligst hvor og hvornår I deltager. Placeringen af Årets Bestyrelsesdag er målrettet lokale bestyrelser i henholdsvis Sjælland og Jylland/Fyn, men passer datoen ikke, er I velkomne til at tilmelde jer den anden dag.


Afbud og udeblivelse

Af hensyn til planlægning og afvikling af Årets Bestyrelsesdag takker vi for, at evt. ændringer i antallet af tilmeldte meldes til os - skriv venligst til os på jbl@skolelederne.org. Vi gør opmærksom på, at der ved udeblivelse fra dagen uden afbud vil være et gebyr på kr. 1.200,-.