Årets Bestyrelsesdag

Kære lokalforeninger

Vi inviterer jer hermed til Årets Bestyrelsesdag, hvor Skolelederforeningens lokale bestyrelser mødes og får fælles inspiration til årets arbejde.

I Skolelederforeningen arbejder vi på at styrke jeres arbejde i lokalbestyrelsen og sammenhængskraften til hovedforeningen.

Langt de fleste af Skolelederforeningens lokale bestyrelser har nu deltaget i vores bestyrelseskursus 'Det gode lokale bestyrelsesarbejde'.

Derfor har vi lanceret Årets Bestyrelsesdag, hvor alle Skolelederforeningens lokale bestyrelser mødes og får fælles inspiration til årets arbejde. På dagen vil vi arbejde videre med tankesættet fra bestyrelseskurset.

2022 var første år, vi afholdt Årets Bestyrelsesdag - herefter vil det være en årlig begivenhed for de lokale bestyrelser.

På Årets Bestyrelsesdag får I som lokalbestyrelse mulighed for at kvalificere jeres samarbejde og arbejdet med fokusområder, og vi sammenkæder nationale fokusområder med jeres lokale tiltag. Det skal sætte en retning for det næste års arbejde og generelt styrke Skolelederforeningens position lokalt og nationalt.

Årets fokus i 2022: Sammen om skolen

Årets Bestyrelsesdag afholdes igen i 2023 - nærmere information om tid og sted opdateres her på siden i løbet af foråret 2023

Årets Bestyrelsesdag 2022 er afholdt. Årets Bestyrelsesdag afholdes igen i sensommeren 2023 - mere information vil følge her på siden.

Fokus for den afholdte bestyrelsesdag var, hvordan ambitionerne og intentionerne i Sammen om Skolen nationalt bliver til hverdag lokalt, og hvordan I som lokalforening kan spille en endnu mere aktiv rolle i udviklingen og understøttelsen af den lokale folkeskole og samarbejdet mellem politikere, forvaltning, forældre, elever og medarbejdere. Målet er, at tiltag og beslutninger i kommunen tager udgangspunkt i jeres faglige viden og selvfølgelig i samspil med de øvrige kommunale aktører omkring folkeskolen.

  • LÆS PROGRAMMET FOR DAGEN NEDENFOR

Vi glæder os til at se alle lokalforeninger

Årets Bestyrelsesdag vil være tilrettelagt som et arbejdsmøde for den samlede bestyrelse.

Som lokalforening vil I på dagen få masser af inspiration - og samtidig en unik mulighed for et fælles blik på Sammen om Skolen med Skolelederforeningens øvrige bestyrelser.

Vi opfordrer derfor til, at hele bestyrelsen deltager, og at deltagerne har mandat til at træffe beslutninger på mødet.

Det er en god ide, at den lokale bestyrelse først har deltaget i kurset 'Det gode lokale bestyrelsesarbejde', som i 2022 blev afholdt i slutningen af august, det er dog ikke en betingelse for at deltage på Årets Bestyrelsesdag.

Hvor og hvornår?

Årets Bestyrelsesdag 2023 afholdes to steder i landet

Dato, tid og sted for Årets Bestyrelsesdag 2023 vil blive annonceret her på siden.

Nysgerrig? Læs programmet for Årets Bestyrelsesdag 2022.

LÆS PROGRAMMET FOR ÅRETS BESTYRELSESDAG 2022, SOM ER AFHOLDT I JYLLAND OG PÅ FYN

DET ER IKKE MULIGT AT TILMELDE SIG I ØJEBLIKKET