Tag på kursus med bestyrelsen

Det gode lokale bestyrelsesarbejde brush-up 2022

Jeg vil kraftigt henstille til, at ALLE lokalbestyrelser – nye som gamle – deltager i bestyrelseskursuset, hvor I som på vores TR- og forhandlerkurser får gode input og værktøjer …

Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen

Vi er klar med endnu en omgang bestyrelseskurser

Da det er besluttet, at alle bestyrelser skal afsted på bestyrelseskursus, har vi planlagt en kursusrække i august 2022, hvor de lokalbestyrelser, der endnu ikke har været på kursus, kan komme afsted.

Samtidig er kursusrækken en mulighed for de lokale bestyrelser, hvor der har været stor udskiftning i bestyrelsen, og som ønsker en opfriskning af kurset.

Det er gratis at deltage.

LÆS OGSÅ OM ÅRETS BESTYRELSESDAG, SOM ER EN ÅRLIG BEGIVENHED OG EN FORLÆNGELSE AF BESTYRELSESKURSET 'DET GODE LOKALE BESTYRELSESARBEJDE'

Det sker på kurset

Foreningens bestyrelseskursus understøtter lokalbestyrelserne i at arbejde mere målrettet på at: 

  • Udvikle, systematisere og professionalisere den lokale skolelederforenings arbejde …
  • Identificere emner, områder og temaer som lokalbestyrelsen skal arbejde med …
  • Markere jer stærkere lokalt i forhold til andre interessenter, politikere og medier …
  • Varetage skoleledernes interesser endnu bedre, få skabt indflydelse og resultater …

LÆS PROGRAMMET

For de nyvalgte bestyrelser giver det et godt afsæt til at afklare de indsatser, I ønsker at sætte i værk i perioden fremover – med mulighed for at få lavet en plan for jeres samarbejde.

For de mere erfarne lokalbestyrelser giver kurset et godt afsæt til at skærpe jeres samarbejde, skabe nye relationer samt lægge strategier om at få maximal lokalpolitisk indflydelse m.m.

 

Vi glæder os til at se hele bestyrelsen

  • Lokale formænd bedes tilmelde jeres bestyrelser til bestyrelseskurset på en af de mulige datoer
  • Gerne med hele bestyrelsen, så I sammen får mulighed for at kvalificere samarbejdet
  • Der skal minimum deltage 2 personer på kurset fra hver lokalbestyrelse
  • Og allerhelst ser vi, at ALLE medlemmer fra jeres lokale bestyrelse deltager

Hvor og hvornår?

Det gode lokale bestyrelsesarbejde brush-up 2022 

SJÆLLAND / Høje Taastrup: 
Det foregår tirsdag d. 23. august 2022, kl. 9.00-16.00 (kaffe/ankomst fra 8:30)
Zleep Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Høje Tåstrup

JYLLAND OG FYN / Horsens:
Det foregår onsdag d. 24. august 2022, kl. 9.00-16.00 (kaffe/ankomst fra 8:30) 
Scandic Bygholm, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Tilmeldingsfrist: 9. juni 2022

TILMELD BESTYRELSEN NEDENFOR

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en mail fra os. Modtager du ikke mailen, så kontakt venligst Malene Lieberknecht på mali@skolelederne.org

Tilmelding til Det gode lokale bestyrelseskursus

Angiv venligst dit navn
Angiv venligst din emailadresse. Som kontaktperson vil du på vegne af de tilmeldte i lokalforeningen modtage e-mails om kurset
Angiv venligst dit telefonnummer
Angiv venligst antallet af deltagere fra lokalafdelingen
Angiv venligst hvor og hvornår I deltager. Placeringen af Det gode lokale bestyrelsesarbejde er målrettet lokale bestyrelser i henholdsvis Sjælland og Jylland/Fyn, men passer datoen ikke, er I velkomne til at tilmelde jer den anden dag.


Afbud og udeblivelse

Af hensyn til planlægning og afvikling af kurset takker vi for, at evt. ændringer i antallet af tilmeldte meldes til os - skriv venligst til os på jbl@skolelederne.org. Vi gør opmærksom på, at der ved udeblivelse fra kurset uden afbud vil være et gebyr på kr. 1.200,-.