Bestyrelseskursus: Det gode lokale bestyrelsesarbejde

Er du lokal bestyrelsesformand eller lokalt bestyrelsesmedlem i en af Skolelederforeningens ca. 100 lokale foreninger, så er vi klar med en ny kursusrække, hvor I skal kvalificere jeres bestyrelsesarbejde for de næste to år!

NYT bestyrelseskursus

TAG PÅ KURSUS MED BESTYRELSEN!
Er du lokal bestyrelsesformand eller lokalt bestyrelsesmedlem i en af Skolelederforeningens ca. 100 lokale foreninger, så er vi klar med en ny kursusrække, hvor I skal kvalificere jeres bestyrelsesarbejde for de næste to år!

"Jeg vil kraftigt henstille til, at ALLE lokalbestyrelser – nye som gamle – deltager i det nye bestyrelseskursus, hvor I som på vores TR- og forhandlerkurser får gode input og værktøjer …"
Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen

Tilmelding nederst på denne side

Foreningens nye bestyrelseskursus understøtter lokalbestyrelserne i at arbejde mere målrettet på at: 

  • Udvikle, systematisere og professionalisere den lokale skolelederforenings arbejde …
  • Identificere emner, områder og temaer som lokalbestyrelsen skal arbejde med …
  • Markere jer stærkere lokalt i forhold til andre interessenter, politikere og medier …
  • Varetage skoleledernes interesser endnu bedre, få skabt indflydelse og resultater …

LÆS PROGRAMMET

For de nyvalgte bestyrelser giver det et godt afsæt til at afklare de indsatser, I ønsker at sætte i værk i perioden fremover – med mulighed for at få lavet en plan for jeres samarbejde.

For de mere erfarne lokalbestyrelser giver kurset et godt afsæt til at skærpe jeres samarbejde, skabe nye relationer samt lægge strategier om at få maximal lokalpolitisk indflydelse m.m.

  • Lokale formænd bedes tilmelde jeres bestyrelser til bestyrelseskurset på en af de mulige datoer …
  • Gerne med hele bestyrelsen, så I sammen får mulighed for at kvalificere samarbejdet …
  • Der skal minimum deltage 2 personer på kurset fra hver lokalbestyrelse …
  • Og allerhelst ser vi, at ALLE medlemmer fra jeres lokale bestyrelse deltager ...

Det er gratis at deltage.

Kurserne afholdes i:

Aalborg, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg 
Herning, Best Western Plus, Hotel Eyde, Torvet 1, 7400 Herning
Vejle, 
Vingsted hotel og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsted
Aflyst: Ringsted, 
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted
København,
DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Odense, 
Comwell H.C. Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense

OBS! Det er ikke længere muligt at tilmelde sig kurserne i Aalborg, Herning, Vejle samt Odense

Tilmelding til bestyrelseskursus

Angiv venligst dit navn
Angiv venligst din emailadresse. Som kontaktperson vil du på vegne af de tilmeldte i lokalforeningen modtage e-mails om kurset
Angiv venligst dit telefonnummer
Angiv venligst antallet af deltagere fra lokalafdelingen
Angiv venligst hvor og hvornår I deltager

Afbud og udeblivelse

Af hensyn til planlægning og afvikling af kurset takker vi for, at evt. ændringer i antallet af tilmeldte meldes til os - skriv venligst til os på fvw@skolelederne.org. Vi gør opmærksom på, at der ved udeblivelse fra kurset uden afbud vil være et gebyr på kr. 1.200,-.

Umiddelbart efter din tilmelding modtager du en email fra os. Modtager du ikke en mail, bedes du henvende dig til os på mali@skolelederne.org