Bestyrelseskursus: Det gode lokale bestyrelsesarbejde

Opdateret 12. marts 2020:
Som følge af situationen med Covid-19, vil bestyrelseskurserne, som skulle have været afholdt her i foråret 2020, flyttet til efteråret 2020.
Nye datoer vil blive udmeldt senere.

NYT bestyrelseskursus

 

TILMELDING ER I ØJEBLIKKET IKKE MULIG

Tag på kursus med bestyrelsen!
Er du lokal bestyrelsesformand eller lokalt bestyrelsesmedlem
i en af Skolelederforeningens ca. 100 lokale foreninger, så er vi klar med en ny kursusrække, hvor I skal kvalificere jeres bestyrelsesarbejde for de næste to år!

"Jeg vil kraftigt henstille til, at ALLE lokalbestyrelser – nye som gamle – deltager i det nye bestyrelseskursus, hvor I som på vores TR- og forhandlerkurser får gode input og værktøjer …"
Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen

Foreningens nye bestyrelseskursus understøtter lokalbestyrelserne i at arbejde mere målrettet på at: 

  • Udvikle, systematisere og professionalisere den lokale skolelederforenings arbejde …
  • Identificere emner, områder og temaer som lokalbestyrelsen skal arbejde med …
  • Markere jer stærkere lokalt i forhold til andre interessenter, politikere og medier …
  • Varetage skoleledernes interesser endnu bedre, få skabt indflydelse og resultater …

LÆS PROGRAMMET

For de nyvalgte bestyrelser giver det et godt afsæt til at afklare de indsatser, I ønsker at sætte i værk i perioden fremover – med mulighed for at få lavet en plan for jeres samarbejde.

For de mere erfarne lokalbestyrelser giver kurset et godt afsæt til at skærpe jeres samarbejde, skabe nye relationer samt lægge strategier om at få maximal lokalpolitisk indflydelse m.m.

  • Lokale formænd bedes tilmelde jeres bestyrelser til bestyrelseskurset på en af de mulige datoer …
  • Gerne med hele bestyrelsen, så I sammen får mulighed for at kvalificere samarbejdet …
  • Der skal minimum deltage 2 personer på kurset fra hver lokalbestyrelse …
  • Og allerhelst ser vi, at ALLE medlemmer fra jeres lokale bestyrelse deltager ...

Det er gratis at deltage.