Bestyrelseskursus: Det gode lokale bestyrelsesarbejde

Er du lokal bestyrelsesformand eller lokalt bestyrelsesmedlem i en af Skolelederforeningens ca. 100 lokale foreninger, og har jeres lokalbestyrelse endnu ikke været afsted på Skolelederforeningens bestyrelseskursus, så er dette nu sidste mulighed for at kvalificere jeres bestyrelsesarbejde for de næste to år!

Tag på kursus med bestyrelsen

VI ER NU KLAR MED DEN SIDSTE OMGANG BESTYRELSESKURSER

Da det er besluttet, at alle bestyrelser skal afsted på bestyrelseskursus, har vi planlagt en sidste kursusrække her i efteråret, hvor de lokalbestyrelser, der endnu ikke har været på kursus, kan komme afsted.

"Jeg vil kraftigt henstille til, at ALLE lokalbestyrelser – nye som gamle – deltager i det nye bestyrelseskursus, hvor I som på vores TR- og forhandlerkurser får gode input og værktøjer …"
Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen

Tilmelding nederst på denne side

Foreningens bestyrelseskursus understøtter lokalbestyrelserne i at arbejde mere målrettet på at: 

  • Udvikle, systematisere og professionalisere den lokale skolelederforenings arbejde …
  • Identificere emner, områder og temaer som lokalbestyrelsen skal arbejde med …
  • Markere jer stærkere lokalt i forhold til andre interessenter, politikere og medier …
  • Varetage skoleledernes interesser endnu bedre, få skabt indflydelse og resultater …

LÆS PROGRAMMET

For de nyvalgte bestyrelser giver det et godt afsæt til at afklare de indsatser, I ønsker at sætte i værk i perioden fremover – med mulighed for at få lavet en plan for jeres samarbejde.

For de mere erfarne lokalbestyrelser giver kurset et godt afsæt til at skærpe jeres samarbejde, skabe nye relationer samt lægge strategier om at få maximal lokalpolitisk indflydelse m.m.

  • Lokale formænd bedes tilmelde jeres bestyrelser til bestyrelseskurset på en af de mulige datoer …
  • Gerne med hele bestyrelsen, så I sammen får mulighed for at kvalificere samarbejdet …
  • Der skal minimum deltage 2 personer på kurset fra hver lokalbestyrelse …
  • Og allerhelst ser vi, at ALLE medlemmer fra jeres lokale bestyrelse deltager ...

Det er gratis at deltage.

Kurserne afholdes i:

KURSERNE AFHOLDES I:

Taastrup d. 08/10-2021 (Zleep Hotel Høje Taastrup)
Kurset er målrettet disse lokalforeninger: Odsherred, Holbæk, Sorø, Næstved, Faxe, Lolland/Guldborgsund, Køge, Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Furesø, Allerød, Hørsholm, Hillerød, Lejre, Greve, Glostrup, Rødovre, Brøndby, Ishøj

Aarhus d. 11/10-2021 (DGI-Huset)
Kurset er målrettet disse lokalforeninger: Jammerbugt, Frederikshavn/Læsø, Rebild, Mariagerfjord, Viborg, Horsens, Vejle, Billund, Esbjerg/Fanø, Kerteminde, Langeland

Passer ovenstående dato ikke jeres lokalforening, er I velkomne til at tilmelde jer det andet kursus.

TILMELDING
Umiddelbart efter tilmelding modtager du en e-mail fra os. Modtager du ikke e-mailen, bedes du kontakte os på mali@skolelederforeningen.dk

Tilmelding til bestyrelseskursus

Angiv venligst dit navn
Angiv venligst din emailadresse. Som kontaktperson vil du på vegne af de tilmeldte i lokalforeningen modtage e-mails om kurset
Angiv venligst dit telefonnummer
Angiv venligst antallet af deltagere fra lokalafdelingen
Angiv venligst hvor og hvornår I deltager. Kurserne er målrettet bestemte lokalforeninger, men passer datoen ikke, er I velkomne til at tilmelde jer det andet kursus.


Afbud og udeblivelse

Af hensyn til planlægning og afvikling af kurset takker vi for, at evt. ændringer i antallet af tilmeldte meldes til os - skriv venligst til os på fvw@skolelederne.org. Vi gør opmærksom på, at der ved udeblivelse fra kurset uden afbud vil være et gebyr på kr. 1.200,-.