Forhandling for skoleledere

I mange situationer forhandler du som skoleleder dit ledelsesrum. Er du ikke opmærksom på forhandlingen, kan du blive snydt!

Skolelederforeningen har udviklet et skræddersyet kursus, som tager udgangspunkt i de konkrete situationer, en skoleleder står i.

Traditionelt opfattes en forhandling som f.eks. en planlagt lønforhandling. Men en nyere tilgang (den interessebaserede forhandling) bygger på en meget bredere forståelse af, hvornår du egentlig deltager i en forhandling.

Formålet er, at deltagerne bliver endnu bedre til at varetage forhandlingssituationer på et avanceret niveau.

Vi tager afsæt i den interessebaserede forhandlingsteori. Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter.

Kurset retter sig mod formand og næstformand i de lokale afdelinger eller et samlet tværkommunalt netværk.

”Forhandling for skoleledere” afholdes i 2020  på Sixtus i Middelfart. Nærmere information følger her på siden.

Læs mere om kurset

Ønsker du at høre mere om kurset, er du velkommen til at kontakte konsulent Henrik Sloth på mail: hs@skolelederne.org