TR-kurset - 2022

Skolelederforeningens TR-kursus giver en indføring i tillidsrepræsentantens arbejde.

Næste kursus afholdes fra tirsdag den 6. september kl. 10 til onsdag den 7. september 2022 kl. 13.

Kurset er fuldt booket. Ønsker du at blive skrevet på vores venteliste, så kontakt venligst Henrik Sloth på mail: hs@skolelederne.org

Skolelederforeningens TR-uddannelse retter sig mod lokalformænd og suppleanter, der ønsker at vide mere om løn, vilkår, overenskomst, TR-rollen og samarbejdet
med sekretariatet.

Kurset er obligatorisk for alle valgte lokalformænd.

På kurset gennemgår vi bl.a.:
• Ansvars/rollefordelingen mellem den lokale TR og den centrale forening
• Lederoverenskomstens muligheder og faldgruber – herunder særligt lønforhandlinger/forhåndsaftaler og kontraktsansættelser
• Lederes arbejdsmiljø/arbejdsvilkår
• Den lokale bisidderrolle
• TR-rollen – hvad er en leder-TR?
• Hvad skal ledere tåle – fra politiskhold/forældre/lærere….

Kurset afholdes på Sixtus Sinatur Hotel & Konference i Middelfart.