TR-kurset - 2023

Skolelederforeningens TR-kursus giver en indføring i tillidsrepræsentantens arbejde.

Skolelederforeningens TR-uddannelse retter sig mod lokalformænd og suppleanter, der ønsker at vide mere om løn, vilkår, overenskomst, TR-rollen og samarbejdet med sekretariatet.

Kurset er obligatorisk for alle valgte lokalformænd.

På kurset gennemgår vi bl.a.:
• Ansvars/rollefordelingen mellem den lokale TR og den centrale forening
• Lederoverenskomstens muligheder og faldgruber – herunder særligt lønforhandlinger/forhåndsaftaler og kontraktsansættelser
• Lederes arbejdsmiljø/arbejdsvilkår
• Den lokale bisidderrolle
• TR-rollen – hvad er en leder-TR?
• Hvad skal ledere tåle – fra politiskhold/forældre/lærere….

Kurset afholdes på Sixtus Sinatur Hotel & Konference i Middelfart.

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en email fra os med bekræftelse på din tilmelding. Modtager du ikke mailen, så bedes du kontakte os ved at skrive til konsulent Malene Lieberknecht på mali@skolelederne.org.

Vær opmærksom på, at hvis du benytter gmail, modtager du - grundet tekniske udfordringer - muligvis ikke en bekræftelse fra os.