TR-kurset - 2023

Skolelederforeningens TR-kursus giver en indføring i tillidsrepræsentantens arbejde.

Næste kursus afholdes fra tirsdag den 5. september kl. 10 til onsdag den 6. september 2023 kl. 13.

Skolelederforeningens TR-uddannelse retter sig mod lokalformænd og suppleanter, der ønsker at vide mere om løn, vilkår, overenskomst, TR-rollen og samarbejdet med sekretariatet.

Kurset er obligatorisk for alle valgte lokalformænd.

På kurset gennemgår vi bl.a.:
• Ansvars/rollefordelingen mellem den lokale TR og den centrale forening
• Lederoverenskomstens muligheder og faldgruber – herunder særligt lønforhandlinger/forhåndsaftaler og kontraktsansættelser
• Lederes arbejdsmiljø/arbejdsvilkår
• Den lokale bisidderrolle
• TR-rollen – hvad er en leder-TR?
• Hvad skal ledere tåle – fra politiskhold/forældre/lærere….

Kurset afholdes på Sixtus Sinatur Hotel & Konference i Middelfart.