TR-uddannelsen - 2020

Skolelederforeningens TR-uddannelse giver en indføring i tillidsrepræsentantens arbejde.

Skolelederforeningens TR-uddannelse retter sig mod lokalformænd og suppleanter, der ønsker at vide mere om løn, vilkår, overenskomst, TR-rollen og samarbejdet med sekretariatet.

Kurset er obligatorisk for alle valgte lokalformænd.

På kurset gennemgår vi bl.a.:
• Ansvars/rollefordelingen mellem den lokale TR og den centrale forening
• Lederoverenskomstens muligheder og faldgruber – herunder særligt lønforhandlinger/forhåndsaftaler og kontraktsansættelser
• Lederes arbejdsmiljø/arbejdsvilkår
• Den lokale bisidderrolle
• TR-rollen – hvad er en leder-TR?
• Hvad skal ledere tåle – fra politiskhold/forældre/lærere….

Næste kursus afholdes på Sixtus Sinatur Hotel i Middelfart fra tirsdag den 1. september kl. 10 til onsdag den 2. september 2020 kl. 13.

Tilmeld dig TR-uddannelsen 2020

Umiddelbart efter din tilmelding modtager du en email fra os. Modtager du ikke en mail, bedes du henvende dig til os på mali@skolelederne.org