TR-uddannelsen - 2021

Skolelederforeningens TR-uddannelse giver en indføring i tillidsrepræsentantens arbejde.

Næste kursus afholdes fra tirsdag den 31. august kl. 10 til onsdag den 1. september 2021 kl. 13.

Kurset er fuld booket. Vil du på venteliste, så skriv venligst til konsulent Henrik Sloth på mail hs@skolelederne.org

Skolelederforeningens TR-uddannelse retter sig mod lokalformænd og suppleanter, der ønsker at vide mere om løn, vilkår, overenskomst, TR-rollen og samarbejdet
med sekretariatet.

Kurset er obligatorisk for alle valgte lokalformænd.

På kurset gennemgår vi bl.a.:
• Ansvars/rollefordelingen mellem den lokale TR og den centrale forening
• Lederoverenskomstens muligheder og faldgruber – herunder særligt lønforhandlinger/forhåndsaftaler og kontraktsansættelser
• Lederes arbejdsmiljø/arbejdsvilkår
• Den lokale bisidderrolle
• TR-rollen – hvad er en leder-TR?
• Hvad skal ledere tåle – fra politiskhold/forældre/lærere….

Kurset afholdes på Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg.