Aktueller overenskomster og satser

RLTN

Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne

Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer
 

Staten

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler (LINKET ER P.T. IKKE AKTIVT)
 

For øvrige aftaler og overenskomster henvises til følgende hjemmesider:

KL

KTO

DLF

RLTN 

Moderniseringsstyrelsen 


Løntrin og skalatrin:

Forholdet mellem løntrin og skalatrin ved pensionering af tjenestemænd i den lukkede gruppe: - se her

Se aktuelle lønsatser her  (LINKET ER P.T. IKKE AKTIVT)