Læs om Drejebog til vilkårsforhandlinger

Drejebog
Løn- og vilkårsforhandlinger - sådan! 


Skolelederforeningens drejebog er en støtte til jeres lokale forening i opgaven med at planlægge og forhandle løn og arbejdsvilkår i kommunen. Vi håber, den er en god hjælp i jeres vigtige arbejde. 

Drejebogen bygger på foreningens politikpapir om 'Kvalitet i skoleledelse'. Den kæder foreningens vedtagne politikker sammen med den vigtigste baggrundsviden om løn, den giver jer et redskab til at undersøge, om der er kvalitet i skolernes vilkår, ligesom den giver overblik over jeres opgaver.

Hent drejebogen som pdf

Derfor!

Hovedbestyrelsen har taget initiativ til drejebogen, bl.a. fordi KL i de centrale overenskomstforhandlinger fastholder, at det skal være op til den enkelte kommune at fastlægge/aftale, hvilke arbejdsvilkår – herunder normeringer og ledelsestid – der skal være gældende.

Det er vigtigt, at I lokale bestyrelser føler jer godt klædt på til at påtage jer disse forhandlinger.

Det får I

  • Inspiration til at drøfte og sætte fokus på kvalitet i skoledelse og skoleledelsesvilkår ved hjælp af foreningens politikpapir 'Kvalitet i skoleledelse' samt vores dialogoplæg 'Kommunalt partnerskab for Læring'.
  • Gennemgang af opgaverne for de lokale bestyrelser og lokalformanden samt inspiration til jeres årsplan og organisering af det forberedende arbejde. Hvem gør hvad i forhold til foreningen, kommunen og medlemmerne? Hvad er bestyrelsens og formanden for bestyrelsens primære opgaver?
  • Opslagsværk med den vigtigste baggrundsviden om løn og lønforhandlinger. Få også svar på alle hvem, hvad og hvornår-spørgsmålene omkring de lokale lønforhandlinger.
  • Et nyudviklet spørgeskema/APV til at måle kvaliteten af skoleledernes arbejdsvilkår. Skemaet er udarbejdet, så det kan give nyttig viden og danne et solidt grundlag, når I forhandler løn.
    Det kan også aftales med kommunen, at skemaet får karakter af en egentlig APV.