Kommunalvalg 2021: Kom godt i gang med en ny valgperiode

Skoleledelse på den politiske dagsorden 2021/2022

Den 16. november 2021 er der kommunalvalg i Danmark. Igen i år vil folkeskolen være et
stort valgtema, og debatten vil sætte sine spor i en ny kommunal valgperiode.

Valget er starten på en ny valgperiode og et nyt lokalt samarbejde både politisk og administrativt. Valget er også en oplagt mulighed for Skolelederforeningen til at se på, hvordan vi kan øge vores politiske indflydelse lokalt.

Derfor har hovedbestyrelsen fået udviklet en inspirationsguide med tilhørende redskabskasse, og håbet er, at den vil bidrage til at sætte politisk retning og inspirere til nye initiativer lokalt.

Initiativet er et led i vores fælles indsats for at styrke de lokale foreninger med respekt for jeres forskellige udgangspunkt.

I vurderer selv, hvad I kan bruge i jeres kontekst, og hvor meget I kan nå lokalt.

Målet er, at vi sammen kan sætte skoleledelse på dagsordenen i den nye valgperiode, så skolerne får mindre styring og mere ledelse og får bedre mulighed for at bedrive mere ledelse-tæt-på.

Nedenfor finder I forskellige værktøjer og inspiration, når I lokalt skal i gang med en ny valgperiode.

Fælles politiske fokusområder

Skolelederforeningen arbejder i de kommende år med tre primære politiske fokusområder.
Vi skitserer her vores nationale aktiviteter - samt inspiration til lokale vinkler på temaet. Hovedbestyrelsens ambition er på den måde at skabe en større synergi mellem vores nationale og lokale interessevaretagelse, så der er en tydeligere sammenhæng og bedre mulighed for at anvende fælles redskaber.

Forslag til målsætning lokalt: Udvælg et eller flere politiske fokusområder i jeres kommune

Sammen om skolen - få inspiration og redskaber til den lokale indsats

Mindre styring - mere ledelse, få inspiration og redskaber til den lokale indsats

Ledelse-tæt-påfå inspiration og redskaber til den lokale indsats

Læs også:
'Forslag til politiske initiativer i kommunerne' 
'Samarbejde i en ny valgperiode'

Du finder det i den samlede guide her i en printvenlig pdf-version

 

Overblik over initiativer 2021/2022

Nedenfor kan I se vores bud på, hvordan vi gennem en koordineret politisk indsats skaber mest mulig synergi i vores politiske arbejde nationalt og lokalt ved indgangen til den nye valgperiode.
Tidsplanen viser, hvad I kan forvente fra sekretariatet for at understøtte jeres politiske arbejde i kommunerne og hvilke initiativer, som I med fordel kan tage lokalt.

 

 

Inspiration: Pjecer og værktøj

 

Modelfoto: Klaus Holsting