Sammen om skolen - få inspiration og redskaber til den lokale indsats

"Sammen om skolen" er et initiativ drevet af børne - og undervisningsministeren og er et samarbejde mellem alle de største aktører på folkeskoleområdet.

Ministeren, KL, Skolelederforeningen og DLF fungerer som styregruppe – derudover er Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen inviteret med i det fælles samarbejde.

Hovedbestyrelsens forventning er, at samarbejdet vil danne rammen for de fleste politiske udspil og drøftelser i det kommende skoleår. Det er oplagt at overveje lokal opfølgning på de nationale udspil og samtaler – eventuelt med en lokal pendant til samarbejdet.

 

 

Læs også:
Kommunalvalg 2021: Kom godt i gang med en ny valgperiode
Mindre styring - mere ledelse, få inspiration og redskaber til den lokale indsats
Ledelse-tæt-på, få inspiration og redskaber til den lokale indsats

Modelfoto: Klaus Holsting