OK '15

Her kan du se nyheder og læse materiale vedrørende overenskomstforhandlingerne 2015 

  

Tidsplan for OK'15 

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked vedrører mere end 500.000 kommunale medarbejdere og knap 60 forskellige personaleorganisationer. Overenskomsterne skal fornys med virkning fra den 1. april 2015. Dertil kommer forhandlinger på regionernes og statens område.

15.12.2014
Udveksling af krav mellem parterne

16.12.2014
Forhandlingerne med de enkelte organisationer indledes

22.12.2014
Præsentation af krav på møde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

07.01.2015
Første politiske forhandling mellem Kl og Forhandlingsfællesskabet

23.01.2015
Anden politiske forhandling mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

13.02.2015
Tredje og sidste forhandling mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Ultimo februar 2015
De samlede OK 15 forhandlinger forventes afsluttet

5. - 16. marts 2015
Afstemningsperiode om forhandlingsresultatet - læs nyhed fra 5. marts 2015 om OK'15 urafstemningen her

 

OK'15 MATERIALE - REGIONALT ANSATTE - 12. marts 2015

RLTN - forlig med RLTN (powerpoint)

RLTN OK'15 protokol (pdf)

OK'15 MATERIALE - STATSANSATTE - 12. marts 2015

CFU-forlig OK'15 (pdf)

Frie skoler OK'15 protokol (pdf)


OK'15 MATERIALE - 20. februar 2015

Læs om det generelle forlig og lederoverenskomsten OK 2015 forlig med KL (powerpoint)

 

OK'15 MATERIALE - 20. februar 2015
Se video med Claus Hjortdal om OK 2015 forlig 'Et resultat, vi kan være tilfredse med'

 

Nyheder fra overenskomstforhandlingerne


Nyhed - 5. marts 2015 
OK'15 urafstemning fra 5.marts til 16. marts

OK15 forhandlingsresultatet på det kommunale område er afsluttet og er via foreningens lokale formænd sendt til urafstemning blandt Skolelederforeningens kommunalt ansatte medlemmer. En enig HB i foreningen anbefaler, at man stemmer JA. Læs hele artiklen - blandt andet med en vejledning til urafstemningen

 

Nyhed - 17. februar 2015
Claus Hjortdal: Nu kan vi fokusere på undervisningsopgaverne

Aftalen giver ro til at arbejde videre, siger Claus Hjortdal om den nye treårige overenskomst, som Lærernes Centralorganisation og KL er blevet enige om, og som nu skal til afstemning blandt medlemmerne. Læs hele artiklen

Nyhed - 16. februar 2015
OK'15 Lederoverenskomsten

Søndag den 15. februar 2015 blev der mellem LC og KL indgået forlig på det kommunale undervisningsområde. Læs forhandlingsprotokollen og øvrigt materiale. Læs hele artiklen

Nyhed - 16. februar 2015
En god dag for folkeskolen

Det er lykkedes KL og LC at nå til et resultat på arbejdstid samt løn. Skolelederforeningen er tilfreds med, at der ser ud til at kunne blive ro om folkeskolen, implementering af reform mv. Samtidig er der opnået et tilfredsstillende resultat vedrørende skoleledernes egne OK-vilkår. Læs hele artiklen


Nyhed - 16. december 2014

OK'15: Krav udvekslet mellem LC og KL

De endelige overenskomstkrav er nu udvekslet mellem KL og LC. Læs om de LC-krav, der særligt gælder underviserlederne i LC, og om Skolelederforeningens holdning til det krav, LC har stillet på vegne af DLF om at sikre kvalitet i undervisningen.

Læs hele artiklen

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1 april 2015 på KL's område (pdf)
Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN's område (PDF)
KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer
RLTN, krav til fornyelse/ændring pr. 1 april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde
LC, bilag 5 til kredsudsendelse nr. 113/2014 vedr. OK 15 - kravene på det kommunale og regionale område
LC, Bilag 6 til kredsudsendelse nr. 113/2014 vedr. OK 15 - kravene på det kommunale og regionale område
KL, Bilag 7 til kredsudsendelse nr. 113/2014 vedr. OK 15 - kravene på det kommunale og regionale område
RLTN, Bilag 8 til kredsudsendelse nr. 113/2014 vedr. OK 15 - kravene på det kommunale og regionale områdeNyhed - 6. juni 2014

OK'15 medlemsmøder: Medlemmer ruster foreningen til forhandling
Øget ansvar skal give øget løn. Det bør være et af kravene ved overenskomstforhandlingerne i 2015, mener medlemmer af Skolelederforeningen. Budskabet bringes videre til foreningens hovedbestyrelse. Læs hele artiklen


Læs mere om overenskomstfornyelse hos Forhandlingsfællesskabet