OK21

På denne side kan du se nyheder og materiale vedrørende den offentlige overenskomstfornyelse pr. 1. april 2021.

Overenskomstfornyelsen for ledere på undervisningsområderne i kommunerne, regionerne og staten bliver varetaget af LC i samarbejde med LC Lederforum.

LC Lederforum er en sammenslutning af alle ledergrupperne fra de selvstændige lederorganiseringer i LC. Medlemmer af LC Lederforum er Skolelederforeningen (der varetager sekretariat funktionen), Frie Skolers Ledere og Uddannelseslederne.

Urafstemning

LC-Lederforums urafstemning løber fra kl. den 6. april 2021 kl. 08.00 til den 19. april kl. 09.00. Foreningens medlemmer bedes primært benytte det link, der er udsendt via mail til alle medlemmer (tjek evt. dit spamfilter eller uønsket mail). Hvis denne mail mod forventning ikke er nået frem - eller du ikke kan få linket fra mailen til at virke, kan dette link benyttes.

Kalender og nyheder

Mandag den 1. marts
Læs 'Forhandlingsprotokol vedrørende fornyelse af overenskomster pr. 1. april 2021 inden for Lærernes Centraladministrations forhandlingsområde' 

Tirsdag den 16. februar 2021
Læs nyhed: OK21 forlig mellem Skolelederforeningen og KL

Mandag den 15. februar 2021
Læs nyhed: Aftale klar for kommunalt ansatte

Fredag den 18. december 2020 
Her vil KL og LC på et virtuelt møde udveksle krav. Her vil LC lederkrav blive fremført af LC Lederforum.

Torsdag den 17. december 2020

Læs nyhed: OK21 er skudt i gang med udveksling af krav

Onsdag den 15. december 2020

Krav mellem de offentlige organisationer og de offentlige arbejdsgivere er blevet udvekslet:

Generelle krav der dækker alle ansatte på overenskomstområderne:

Specielle krav på det kommunale område (folkeskolen og ansatte i skoleforvaltninger)

Krav på det regionale område (specialundervisningsområdet)

Krav på det Statslige område (private skoler, SOSU og FGU)