OK21

På denne side kan du se nyheder og materiale vedrørende den offentlige overenskomstfornyelse, som skal være klar senest 1. april 2021.

Overenskomstfornyelsen for ledere på undervisningsområderne i kommunerne, regionerne og staten bliver varetaget af LC i samarbejde med LC Lederforum.

LC Lederforum er en sammenslutning af alle ledergrupperne fra de selvstændige lederorganiseringer i LC. Medlemmer af LC Lederforum er Skolelederforeningen (der varetager sekretariat funktionen), Frie Skolers Ledere og Uddannelseslederne.

Kalender og nyheder

Fredag den 18. december 2020 
Her vil KL og LC på et virtuelt møde udveksle krav. Her vil LC lederkrav blive fremført af LC Lederforum.

Torsdag den 17. december 2020

Læs nyhed: OK21 er skudt i gang med udveksling af krav

Onsdag den 15. december 2020

Krav mellem de offentlige organisationer og de offentlige arbejdsgivere er blevet udvekslet:

Generelle krav der dækker alle ansatte på overenskomstområderne:

Specielle krav på det kommunale område (folkeskolen og ansatte i skoleforvaltninger)

Krav på det regionale område (specialundervisningsområdet)

Krav på det Statslige område (private skoler, SOSU og FGU)