OK21

På denne side kan du se nyheder og materiale vedrørende den offentlige overenskomstfornyelse pr. 1. april 2021.

Overenskomstfornyelsen for ledere på undervisningsområderne i kommunerne, regionerne og staten bliver varetaget af LC i samarbejde med LC Lederforum.

LC Lederforum er en sammenslutning af alle ledergrupperne fra de selvstændige lederorganiseringer i LC. Medlemmer af LC Lederforum er Skolelederforeningen (der varetager sekretariat funktionen), Frie Skolers Ledere og Uddannelseslederne.

OK 21 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet

Urafstemning

Det er ikke længere muligt at stemme. Afstemningen er afsluttet. Den løb fra den 6. april 2021 kl. 08.00 til den 19. april kl. 09.00.
Læs nyhed: OK20 urafstemning: Det blev et ’ja’

Kalender og nyheder

Mandag den 19. april 2021:
Læs nyhed:
OK20 urafstemning: Det blev et ’ja’

Mandag den 1. marts
Læs 'Forhandlingsprotokol vedrørende fornyelse af overenskomster pr. 1. april 2021 inden for Lærernes Centraladministrations forhandlingsområde' 

Tirsdag den 16. februar 2021
Læs nyhed: OK21 forlig mellem Skolelederforeningen og KL

Mandag den 15. februar 2021
Læs nyhed: Aftale klar for kommunalt ansatte

Fredag den 18. december 2020 
Her vil KL og LC på et virtuelt møde udveksle krav. Her vil LC lederkrav blive fremført af LC Lederforum.

Torsdag den 17. december 2020

Læs nyhed: OK21 er skudt i gang med udveksling af krav

Onsdag den 15. december 2020

Krav mellem de offentlige organisationer og de offentlige arbejdsgivere er blevet udvekslet:

Generelle krav der dækker alle ansatte på overenskomstområderne:

Specielle krav på det kommunale område (folkeskolen og ansatte i skoleforvaltninger)

Krav på det regionale område (specialundervisningsområdet)

Krav på det Statslige område (private skoler, SOSU og FGU)