OK-24

På denne side kan du se materiale og nyheder vedrørende den offentlige overenskomstfornyelse pr. 1. april 2024.

Overenskomstfornyelsen for ledere på undervisningsområderne i kommunerne, regionerne og staten bliver varetaget af LC i samarbejde med LC Lederforum.

LC Lederforum er en sammenslutning af alle ledergrupperne fra de selvstændige lederorganiseringer i LC. Medlemmer af LC Lederforum er Skolelederforeningen (der varetager sekretariat funktionen), Frie Skolers Ledere og Uddannelseslederne.

Tidslinje for OK-24 i Skolelederforeningen

JANUAR-APRIL 2023
Interne drøftelser på tværkommunale netværksmøder og foreningens formandsmøde.
Den videre proces besluttes af Skolelederforeningens hovedbestyrelse.

MAJ-DECEMBER 2023
Interne tekniske forberedelser i Skolelederforeningen og LC-Lederforum.

8. JUNI 2023
Skolelederforeningens hovedbestyrelse behandler kravene.

AUGUST 2023
LC-Lederforums forretningsudvalg beslutter de endelige krav.

31. AUGUST 2023
Frist for indsendelse af krav ti LC.

SEPTEMBER-NOVEMBER 2023
Interne drøftelser i LC-Lederforum og LC.

DECEMBER 2023
Kravene udveksles med arbejdsgiver.

JANUAR-MARTS 2024
Forhandlingerne foregår.

MARTS-APRIL 2024
Overenskomstresultatet sendes til afstemning blandt Skolelederforeningens medlemmer.

OK-24 krav

September 2023

I august behandlede Skolelederforeningens hovedbestyrelse, hvilke krav der skal stilles til overenskomstforhandlingerne i foråret 2024. Kravene har løbende været behandlet og dækker både det kommunale, regionale og statslige aftaleområde. 

Siden er kravene sendt videre og samlet med kravene fra de øvrige lederorganisationer i LC-Lederforum. 

Her er en oversigt over de temaer, som Skolelederforeningens krav fordeler sig inden for: 

 1. Løn – bevarelse og forbedring af reallønnen for alle medlemmer gennem procentvise lønstigninger

Der tages forbehold for yderligere lønkrav, hvis der skulle komme økonomi til specielle forhandlinger, hvor de lavest lønnede ledere ønskes tilgodeset. 

 1. Et bæredygtig lederliv

For at sikre et bæredygtigt lederliv stilles følgende krav: 

 • Modernisering og forbedringer af de generelle regler for merarbejde for medarbejdere uden højeste arbejdstid
 • Obligatorisk kompensation ved uforudsete begivenheder (pandemi/byggeri/ekstraordinære opgaver)
 • Bedre sikring af ledelsens arbejdsmiljø (ledelsestid er ikke gratis)
 • Opgaveglidning ved administrative besparelser skal medføre ekstra resurser til ledelsesteamet
 • Fokus på brug af seniorordninger for medarbejdere uden øverste arbejdstid 
 1. Særlige krav i forhold til mellemledere
 • Obligatoriske mentorordninger til nye mellemledere (under to års anciennitet)
 • Obligatorisk netværk (bygget på erfaringer fra ”Ord Til Handling”)
 • Særligt fokus på alene-ledere (matrikel-mellemledere, som er eneste leder på matriklen) 
 1. Efteruddannelse – Fokus på udviklingsplanen 
 • Der skal være dialog om opgaveporteføljen i ledelsesteamet, når ledere er på efteruddannelse – dialogen skal tages i forbindelse med den obligatoriske udviklingsplan

Nyheder - Følg løbende med

Pejlemærker


De foreløbige krav, som Skolelederforeningen ønsker at stille til OK24

 1. Løn
  Bevarelse af reallønnen

 2. Vilkår for arbejde uden højeste arbejdstid
  Alle kommunalt ansatte ledere uden højeste arbejdstid er omfattet af de samme regler. Derfor skal dette krav forhandles sammen med andre lederorganisationer.

 3. Mellemlederes vilkår

 4. Frit valg
  Skolelederforeningen har ikke haft historik med at lave valgfrihed i vores overenskomst, men vil gerne blive klogere på medlemmernes behov.

 5. Efteruddannelse
  Vi oplever, at efteruddannelse for ledere er noget, skolerne selv skal finansiere – giver det vores medlemmer de optimale rammer for at blive kompetenceudviklet?

ER AFHOLDT

Deltag i webinar om OK-24 krav

I juni skal Skolelederforeningens hovedbestyrelse første gang behandle hvilke krav, foreningen skal stille til næste års overenskomstforhandlinger. Forinden har alle medlemmer mulighed for at bidrage på et webinar, hvor de foreløbige pejlemærker vil blive gennemgået.

Webinaret indeholder oplæg og diskussion og vil være med deltagelse af næstformand Dorte Andreas og forhandlingschef Peter Cort. Det afholdes to gange.

”Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i et af de to webinarer - fordi det er her, vi som fagforening bliver klogere på, hvad der er særligt vigtigt for det enkelte medlem”, siger Peter Cort.

Deltag i webinaret, og hør mere om pejlemærker og krav til de kommende overenskomstforhandlinger.

Webinaret foregår om eftermiddagen henholdsvis den 23. og 24. maj kl. 16.30 til 17.30

Deltag i webinar 23. maj: ER AFHOLDT

Deltag i webinar 24. maj: ER AFHOLDT