OK24

På denne side kan du se materiale og nyheder vedrørende den offentlige overenskomstfornyelse pr. 1. april 2024.

Overenskomstfornyelsen for ledere på undervisningsområderne i kommunerne, regionerne og staten bliver varetaget af LC i samarbejde med LC Lederforum.

LC Lederforum er en sammenslutning af alle ledergrupperne fra de selvstændige lederorganiseringer i LC. Medlemmer af LC Lederforum er Skolelederforeningen (der varetager sekretariat funktionen), Frie Skolers Ledere og Uddannelseslederne.

Tidslinje for OK24 i Skolelederforeningen

JANUAR-APRIL 2023
Interne drøftelser på tværkommunale netværksmøder og foreningens formandsmøde.
Den videre proces besluttes af Skolelederforeningens hovedbestyrelse.

MAJ-DECEMBER 2023
Interne tekniske forberedelser i Skolelederforeningen og LC-Lederforum.

8. JUNI 2023
Skolelederforeningens hovedbestyrelse behandler kravene.

AUGUST 2023
LC-Lederforums forretningsudvalg beslutter de endelige krav.

31. AUGUST 2023
Frist for indsendelse af krav ti LC.

SEPTEMBER-NOVEMBER 2023
Interne drøftelser i LC-Lederforum og LC.

DECEMBER 2023
Kravene udveksles med arbejdsgiver.

JANUAR-MARTS 2024
Forhandlingerne foregår.

MARTS-APRIL 2024
Overenskomstresultatet sendes til afstemning blandt Skolelederforeningens medlemmer.

Nyheder - følg løbende med

OK24 krav

KOMMER SENERE